Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer och molekyler

Skapad 2018-11-22 18:28 i Söderskolan Falkenberg
Atomer och molekyler i åk 4
Grundskola 4 Kemi
Du kommer att introduceras till ämnet NO. Du ska få en bredare förståelse för vad kemi är. Du kommer att läsa om atomer och molekyler, de tre formerna som ämnen kan finnas i och när och hur ett ämne byter form.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att...

 • förklara hur allt runt oss är uppbyggt av atomer.
 • se hur synen på materias uppbyggnad sett ute genom åren.
 • kunna förklara en atom och molekyl.
 • kunna förklara vad ett grundämne är.
 • genomföra enkla undersökningar utifrån givna instruktioner.
 • dokumentera undersökningar i ord och bild.
 • använda kemins begrepp i dina resonemang.

Bedömning - vad och hur

Jag vet att du kan när du...

 • använder begrepp i samtal, diskussioner och text.
 • resonerar om likheter och skillnader på atomer och molekyler.
 • utför och dokumenterar enklare undersökningar med givna instruktioner.
 • kan reflektera kring resultaten i undersökningarna

Ni har önskat att få visa er kunskap genom att skriva och berätta samt att göra en kahoot.

 

Undervisning och arbetsformer

Utgångspunkten kommer att vara kemi som finns i närheten, t.ex. i hemmet.

Vi kommer att arbeta med texter där du får läsa om fakta om kemi. Vi kommer att se filmer och arbeta med frågor och arbetsblad utifrån de filmer och texter vi har läst. Vi kommer att göra undersökningar där du ska följa instruktioner och dokumentera undersökningen i ord och bild. Vi kommer att jämföra och diskutera resultaten av undersökningarna, då får du möjlighet att träna dig på att resonera om likheter, skillnader, orsaker och samband, och använda kemins begrepp.

För att ta till dig de nya  kunskaperna kommer du att få både läsa, skriva och lyssna samt delta i diskussioner och samtal.

 
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: