Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volym & djup

Skapad 2018-11-22 18:51 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 7 – 9 Bild
Under ett antal veckor repeterar vi tekniker och arbetar med att vidareutveckla vårt bildspråk. Vi arbetar med volym och djupverkan för att skapa mer levande bilder.

Innehåll

Syfte

Syftet med uppgiften är att utveckla elevens kunskaper i olika bildtekniker, i detta fall skuggning och perspektivlära.

Att bli säkrare i att på ett realistiskt sätt utnyttja form och skuggor för att skapa känslan av volym och att utveckla sin förmåga att teckna djupverkan i bilder på olika vis.

 

Efter avslutat arbete förväntas du

- Känna till hur du med blyertspennor alt. Färgpennor skapar olika valörer/nyanser.

- Känna till skillnaden på figur (tvådimensionell) och form (tredimensionell) 

- Tränat din förmåga att få fram volym i bilden med hjälp av skuggning.

- Känna till och ha använt dig av ett flertal metoder för att skapa djupverkan.

 

Uppgifter

Vi har muntlig genomgång av uppgiften i klassrum, arbetar med övningsblad samt skriftliga instruktioner.

Du väljer Sedan om du under en 6 veckors period vill arbeta med:

 

1. Två olika bilder där du i en bild övar färdigheterna i volym med hjälp av skuggning och en andra bild djup med hjälp av perspektivlära. 

Eller 

2. Ett mer avancerat och genomarbetat arbete som visar båda målen (volym & djup) i en och samma bild. 

 

 

Bedömning

Idéutveckling, hur lätt du har för att komma med egna idéer till så väl motiv och arbetssätt.

Hur mycket du bearbetar din bild när det gäller bildkomposition, form och färger

Hur väl du hanterar olika material och tekniker

Hur mycket du experimenterar och testar olika material och tekniker för att vidareutveckla dina bilder

Initiativförmåga att föra arbetet framåt

Matriser

Bl
Bedömningsmall volym & djup

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tips på träning för att utveckla.
Idéer
Hur lätt du har för att komma på idéer om hur du vill göra din uppgift.
Du kan i ditt arbete bidra till att utveckla idéer. Du kan göra om en idé som någon annan gett dig och förändra den något.
Du kan i ditt arbete utveckla delvis egna idéer. Du kan t.ex. hämta idéer från bilder eller annat inspirationsmaterial.
Du kan i ditt arbete utveckla egna idéer. Du har kommit på idén helt själv utan påverkan av lärarens eller någon annans förslag.
Sök inspiration till ditt arbete mer på egen hand, genom att t.ex. söka på datorn, kolla i böcker, sätta dig och skissa ned olika idéer du har och jämföra dem.
Bearbetning
Hur mycket du bearbetar din bild
Du bearbetar delvis ditt arbete utifrån tips/idéer från andra
Du bearbetar relativt väl ditt arbete. Du söker själv efter förbättringsmöjligheter.
Du bearbetar ditt arbete väl. Är noggran med såväl detaljer och helhetsintryck.
Studera din bild regelbundet och fundera på vad du kan förbättra/ förändra i bilden och jobba på det. T.ex. bearbeta färgläggning och detaljer.
Materialkunskap
Hur väl du kan hantera olika material och tekniker.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett grundläggande sätt
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på mer avancerat sätt. Du kan t.ex. tona, skugga eller jobba mer med detaljer.
Du kan använda flera olika tekniker, verktyg och material och anpassar tekniken efter stil och syfte. Du kan t.ex. tona, skugga etc för mer effekt.
Träna på att använda olika material på olika sätt. Träna t.ex, skissning, färgläggning och rita av bilder /saker.
Experimentera
Hur mycket du provar och testar olika material och tekniker.
I ditt arbete så prövar du hur olika material kan kombineras för att skapa olika uttryck
I ditt arbete så prövar och omprövar du hur olika material kan kombineras för att skapa olika uttryck Du gör skisser och tester innan du påbörjar ett arbete.
Du testar dig fram mer systematiskt med nya material och tekniker. Gör mer undersökande skisser/tester innan du beslutar vilken metod som passar bäst.
Innan du påbörjar en uppgift. Gör kladder och skisser för att testa material och idéer. Jämför de resultat du får och resonera om vilket material som passar bäst till det uttryck du vill få fram
Bilduppbyggnad
Hur god känsla och kunskaper du har om bild- och färgkomposition.
I ditt arbete så tänker du efter och planerar vilka färger, former du ska använda och var du ska placera de olika bildkomponenterna i bilden.
Du visar relativt goda kunskaper om komposition och kan redogöra kort om hur du tänkt med din komposition och dina färg och formval.
i ditt arbete så tänker du efter och kan motivera för vilka färger, former du använder och varför. Du visar på god förståelse för bild- och färgkomposition.
Analysera din bild och tänk efter vilka former och färger som passar, var du ska placera de olika delarna i bilden och hur helhetsintrycket av bilden känns. Studera andra bilder hur de är upplagda.
Initiativförmåga
Hur effektivt du använder lektionstiden och hur pass självgående du är under arbetet.
Efter instruktioner och tips så kan du själv bidra med förslag på hur du ska göra för att föra arbetet vidare.
Du tar en del egna initiativ. För att ta dig vidare i ditt arbete så bollar du idéer med lärare eller klasskamrat om hur du ska gå vidare i arbetet.
När du arbetar så tar du egna initiativ som leder ditt arbete framåt. Du är aktiv och tar väl vara på tiden.
Jobba på att ta mer egna initiativ. När du kör fast och inte vet vad du ska göra, be om hjälp, testa dig fram eller sök idéer och inspiration.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: