Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tjoven NF Barns inflytande 2018 HT

Skapad 2018-11-22 19:02 i Saltkråkans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Planerade insatser

  • Använda digitala verktyg i verksamheten i större utsträckning och göra barnen delaktiga.

  • Vi pedagoger ska vara uppmärksamma på barnens intresse och ge de möjlighet att utforska.

      •   Vi fortsätter arbeta med ”Stopp” tecken och lär barnen att säga ” nej” när de inte vill delta.

      •    Vi uppmuntrar barnen att bli självständiga och hjälpa varandra i olika situationer.

       

Förväntade effekter 

Att barnen kan uttrycka :
 

Jag vill,
Jag kan,

Jag tycker,

Och att kan göra val i olika situationer.

 

 

Metodval

 Vi använder dokumentationer och observationer.

Att arbeta med material från digitala medel tex. Foto, film.

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: