Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Escribir en el pasado (dåtid)

Skapad 2018-11-22 19:26 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Den skriftliga förmågan

Innehåll

Hola chicos y chicas!

Under några veckor skriver ni en text med rubriken"Mis memorias". Ni är 60 år gamla och skriver era minnen. 

Syftet? grammatiken med fokus på dåtid!

Vi tränar den skriftliga förmågan och parallellt med detta förbättrar vi ordförrådet! 

 

Mucha suerte

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
Skriftlig produktion Spanska Åk 7-9

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skriftlig produktion
Din text består av korta, enkla meningar. Texten går att förstå även om den innehåller oklarheter.
Din text har längre meningar och är sammanhängande. Det är inga svårigheter för en infödd att förstå den.
Din text består av mer avancerade ord och längre meningar. Texten är sammanhängande och lätt för en infödd att förstå.
Grammatiska strukturer
Du är på väg att lära dig de olika momenten, men behärskar den bara till vissa delar.
Du förstår hur du ska använda de grammatiska momenten även om du missar ibland.
Du behärskar de grammatiska moment som vi gått igenom.
Förmåga att bearbeta din text.
Med lite stöd gör du enstaka förbättringar av texten efter respons.
Du gör enstaka förbättringar av texten efter respons.
Du förbättrar din text på egen hand efter viss respons.
Strategier
Du försöker slå upp i en ordbok och använda dig av din grammatik och lyckas ibland även om du behöver stöd.
Du lyckas ofta slå upp rätt ord i ordboken och hitta rätt och hittar även i din grammatik.
Du använder ordboken och din grammatik som en naturlig del av skrivandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: