Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagolikt

Skapad 2018-11-22 19:27 i Dalhemsskolan Helsingborg
Ett tema om sagor för åk 7, ht -15
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Det var en gång….I ett land lång, långt borta…. För mycket länge sedan… Nu ska vi lära oss mer om sagor och läsa många fantastiska berättelser! Du ska också skriva en egen saga som ska läsas av andra.

Innehåll

Förmågor som du tränar på och jag bedömer:

 • Tolka och resonera om budskap
 • Samtala och diskutera
 • Skriva texter
 • Berättande texter
 • Kombinera text & estetiska uttryck
 • Ge omdömen om & bearbeta text

Hur ska vi lära oss det här?

 • Läsa olika sagor.
 • Koppla sagans ingredienser till en film.
 • Jämföra sagor från olika länder..
 • Diskutera sagor.
 • Skriva en saga.
 • Kamratrespons på en saga.
 • Göra omslag eller illustration till din saga.

Vad jag bedömer:

Jag kommer att bedöma din förmåga att diskutera, skriva, ge och ta emot respons och estetiska uttryck.

Se även matris nedan för den skrivna texten. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Skriva saga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Typiska drag
Du använder typiska sagoingredienser t ex. svåra uppdrag, och de magiska talen på ett enkelt sätt.
Du använder typiska sagoingredienser t ex. svåra uppdrag, och de magiska talen på ett utvecklat sätt.
Du använder typiska sagoingredienser t ex. svåra uppdrag, och de magiska talen på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Beskrivningar
Din saga innehåller enkla gestaltande beskrivningar t ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Din saga innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Din saga innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Dramaturgi
Din saga har en inledning och en avslutning.
Texten har en struktur som passar en saga, t ex. att du använder titel, inledning och avslutning med sagokänsla.
Texten är välstrukturerad med effektiv titel, inledning och avslutning som passar en saga.
Styckeindelning
Du gör försök till styckeindelning
Du gör styckeindelning med blankrad eller indrag.
Du gör en effektiv styckeindelning.
Skiljetecken
Du följer i huvudsak normer för stor bokstav, punkt och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Tempus
Du försöker att skriva i dåtid.
Du skriver i dåtid
Du skriver på ett väl fungerande sätt i dåtid.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt välfungerande och varierad. Du har både långa och korta meningar och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är välfungerande och varierad. Du har både långa och korta meningar och inleder meningarna på olika sätt.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en saga t ex med lekfull användning av ålderdomliga ord.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Illustrationer
Genom att kombinera sagan med bilder så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra din sagas budskap.
Genom att kombinera sagan med bilder så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra din sagas budskap.
Genom att kombinera sagan med bilder så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra din sagas budskap.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter.
Bearbetning
Om du har fått respons på din text kan du bearbeta den och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Om du har fått respons på din text kan du bearbeta den och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Om du har fått respons på din text kan du bearbeta den och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: