Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik och de globala målen.

Skapad 2018-11-22 22:47 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Engelska Svenska NO (år 1-3)
Vi arbetar de närmaste veckorna med ordklasserna adjektiv och adverb. Vi lär oss om deras olika egenskaper och användningsområden! Samtidigt så tittar vi närmare på de globala målen om jämställdhet och ojämlikheter.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi arbetar de närmaste veckorna med ordklasserna adjektiv och adverb. Vi lär oss om deras olika egenskaper och användningsområden! Samtidigt så tittar vi närmare på de globala målen om jämställdhet och ojämlikheter.

Hur ska vi arbeta?

 • Vi har muntliga och skriftliga genomgångar av adjektiv och adverb och vi antecknar i vår grammarbook.
 • Vi tränar på hur orden inom respektive ordklass förändras när vi "böjer" dem genom olika övningar
 • Vi använder ord inom resp. i ordklass i olika skrivövningar och läsövningar.
 • Vi pratar, skriver och läser om jämställdhet och ojämlikhet kopplat till de Globala målen.

Vad ska du lära dig?

 • vilka egenskaper ordklasserna har och vad som skiljer dem åt
 • hur man kan "böja" orden inom de olika ordklasserna 
 • få en djupare förståelse för jämställdhet och ojämlikhet.

Hur ska du visa att du lärt dig?

Genom att aktivt delta på lektionerna.

Du visar i övningarna och uppgifterna du får att du kan förklara vilka egenskaper ordklasserna har.

Du visar i texter du skriver att du kan använda ordklasserna.

Du kommer även ha ett prov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: