Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråktalen....matematik år 7

Skapad 2018-11-23 05:23 i Björndammens skola Partille
Baserat på Prio matematik kap.4 Bråk och procent.
Grundskola 7 Matematik
Tal i bråkform, som till exempel 1/4, 1/5 , eller 3/12 är alltså tal som inte är hela. Det är DELAR av hela tal ( i olika storlekar),. Vi ska bekanta oss med bråktalen, lära oss hur man räknar med dem, och användning av de kunskaperna kring bråktalen i vardagssituationer som vi stöter på i stort sett dagligen.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • vad ett bråk är
 •  skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
 •  jämföra storleken på olika bråk
 •  räkna ut en viss del av ett antal
 •  addera och subtrahera bråk med olika nämnare 
 • veta vad som menas med förlängning och förkortning

Förekommande begrepp som du ska lära dig:

 • bråk
 • täljare
 • nämnare
 • bråkform
 • blandad form
 • likvärdiga bråk
 • förlänga bråk
 • förkorta bråk
 • enklaste form
 • delen
 • det hela

Metoder vi använder:

 • Förlänga och förkorta bråk
 • Addera och subtrahera bråk
 • Beräkna det hela

Arbetsmetoder

 • Genomgångar med exempel på problemlösning 
 • Arbete i mattebok 
 • Skriftligt prov

Bedömning

 • Dina kunskaper om begrepp och samband mellan begreppen
 • Din förmåga att välja metod och hur väl metoderna genomförs
 • Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används att lösa problem
 • Hur du för ett resonemang. exempel på hur du tänkte när du löste uppgiften. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bråk

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp
Jag har svårt att skilja mellan begreppen nämnare och täljare och jag är inte säker på hur man förlänger och förkortar bråktalen.
Jag kan skilja mellan nämnare och täljare och jag vet hur man gör vid förlängning och förkortning av bråktal.Jag kan räkna med olika enkla bråktal
Metod
jag har svårt att förstå varför och hur man ska göra när man förlänger och förkortar bråk. likaså har jag svårt med att addera och subtrahera bråk.
jag förstår varför och hur man ska göra när man förlänger och förkortar bråk. jag kan addera och subtrahera bråk.
Resonemang
Jag har svårt att se och förstå varför till exempel man ska ha samma nämnare ibland när man räknar med bråktal.
Jag kan se när det behövs göra det, och förstår varför till exempel man ska ha samma nämnare ibland när man räknar med bråktal.
Problemlösning
jag har svårt att räkna på exempel från vardagslivet som har med bråktalen att göra. Jag kan inte välja strategier som hjälper mig att lösa problem i matematiken som har med bråktalen att göra.
jag kan räkna på enkla exempel från vardagslivet som har med bråktalen att göra. Jag kan välja strategier som hjälper mig att lösa problem i matematiken som har med bråktalen att göra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: