Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måla en damm och vattendjur

Skapad 2018-11-23 08:48 i Lustigkulla förskola Knivsta
Förskola
Här får ni läsa tillvägagångssättet hur pedagogen tillsammans med en barngrupp 1-2 år samtalar och undersöker vad en damm är och vilka djur som lever där.

Innehåll

 
Planering av undervisning 

Måla en damm och vattendjur 

 

1. Målområde 

 

 

 

Syfte 

 

Varför har jag valt den här aktiviteten?  

 

November 2018: Vi vill på ett lekfullt sätt undersöka och vidareutveckla barnens nyfikenhet om vilka djur som lever i vatten. 

 

 

Vad är syftet med aktiviteten? 

 

November 2018: Barnen ska få en förståelse och bekanta sig vilka djur som lever i och nära vatten.  

 

 

 

Barnens fråga / hypotes 

Vilka djur lever i vatten? 

Mål (Lpfö 98, rev 16) 

 

Vilket / vilka konkreta mål strävar jag som pedagog att uppnå med vald aktivitet? 

 

November 2018: Barnen ska på ett lekfullt sätt få tilldelas kunskap om vilka djur som lever i vatten och få en förståelse hur de kan leva där.   

 

 

Förskolans läroplans mål (strävans mål) 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:  

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,  

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,  

  

Förskollärare ska ansvara för att varje barn:  
  

 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,  

 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och  

               kunskaper,  

 •  får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras  

               att använda hela sin förmåga,  

  

 

2. Metod/aktivitetsplan  

 

 

 

   

 

Hur ska jag genomföra aktiviteten?  

 

November 2018: Först ska pedagogen presentera två böcker, “Totte badar” och “Tittut” där barnen får en kunskap om vad barn kan göra i vatten samt se vilka djur som kan leva i vatten. De får då en reflektion som speglar deras vardag och får en inblick att ett djurliv kan leva i vatten. Efter lässtunden går vi in till ateljén där barnen ska få skapa en egen damm med blåfalskfärg på ett vitt papper. Under tiden barnen målar dammen samtalar vi om vilka djur som bor där och reflekterar från boken vi tidigare läst. När dammen sedan är klar ska barnen få skapa/måla egna djur som ska bo i dammen. 

 

 

 

Vilken miljö ska jag genomföra aktiviteten i? 

 

November 2018: Under lässtunden sitter vi i soffan inne på avdelningen och sedan förflyttar vi oss in till ateljén och barnen får skapa sin damm där. 

 

 

Pedagogens förhållningssätt  

 

November 2018: Pedagogen är undervisande och medupptäckare. Då barnen är små och inte hunnit fått den kunskapen om djur och natur så får pedagogen först förmedla denna kunskap på ett lekfullt och enkelt sätt och sedan uppmuntra dess kunskap som barnen sedan har tagit till sig. 

 

 

Val av material 

 

 • Två litteraturer: “Totte badar” och “Tittut” 

 • Stort avlångt papper 

 • Blå och brun flaskfärg 

 • Penslar 

 • A4 vitt papper 

 • Färgpennor 

 • Eventuellt färdiga mallar på djur 

 

 

 

Val av dokumentation och beskrivning av ansvarsområden 

 

November 2018: Pedagogen ska videofilma och fotografera under aktivitetens gång. Skriva en kort sammanfattning hur det har gått under aktiviteten.  

 

 

Hur får vi föräldrarna delaktiga? 

 

November 2018: Pedagogen ska sätta upp fotografier på avdelningen från aktiviteten och dammen samt alla dur barnen har skapat. Skriva om aktivitetens gång och lägga upp kort samt videoklipp på veckobrevet i unikum. 

3. Utvärdering och analys  

 

 

 

 

 

På vilket sätt ska vi och barnen utvärdera? 

 

 

 

November 2018.Efter någon aktivitet får pedagogen sätta sig ned och titta på korten och videoklippen och skriva hur det har gått. Hur uppfattade barnen om vilka djur som lever i vatten? Kom det andra tankar? Vad samtalade vi om? 

 

 

Barnens tankar och reflektioner, vilket lärande uppstod? 

 

November 2018: När vi läste böckerna var det svårt för vissa barn att vara med och sitta och lyssna på böckerna. Några barn satt med och tittade aktivt i böckerna och gissade vilka djur som bodde i vattnet. Allt från ekorrar till fiskar. I ateljén var alla barnen delaktiga och tyckte det var riktigt roligt att måla på papperet och de flesta förstod att det var en damm de målande. Som pedagog tror jag inte barnen förstod innebörden av vad en damm var. Det kanske blir mer tydligt för barnen när de har målat fiskar som sedan ska klistras på dammen.   

 

 

 

Varför blev utfallet som det blev, kopplat till syfte och mål? 

 

November 2018: Eftersom barnen inte har så bred kunskap om djur och natur på grund av deras låga ålder så är det svårt för dem att ta in all kunskap. Det är även svårt att få in den kunskapen i andra sammanhang och behövs då repeteras några gånger. Som till exempel läsa böckerna flera gånger så de får en förståelse och samtala kring de olika djuren om vad de heter. 

  

Hur går vi vidare? Vilka utvecklingsmöjligheter finns? 

 

Med hjälp av appel-tven skulle barnen kunna se de olika djuren i videoklipp och se hur de rör sig under vattnet. Sedan i vår skulle vi kunna åka till en liten damm och se vilka djur som bor där.  

Checklista för planering av undervisning 

 • Ett stöd för att se att de planerade aktiviteterna leder till ett lärande 

 

Barnen bör få: 

 • Utforska, experimentera, och uppleva med flera sinnen och känslor 

 • Utforska samma kunskap på flera olika sätt 

 • Utmanas att tänka nytt och att ställas inför kognitiva konflikter och problem som ska lösas 

 • Utforska projektet kontinuerligt i deras lärmiljö 

 • Möjlighet att utforska projektet i deras vardag 

 • Reflektera kring hur de tänker, lär sig och löser problem 

 • Få hjälp att analysera, sortera och se mönster 

 • Utforska under tillräckligt lång tid 

 • Få tid för inkubation och vila 

 • Uppleva aktiviteterna i ett flöde som leder till intresse, nyfikenhet och lärande 

 • Utforska sina egna intresseområden  

Uppgifter

 • Här är litteraturen vi utgick ifrån

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: