Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht18 åk 6: Redskapsgymnastik, säkerhet och skadeförebyggande åtgärder.

Skapad 2018-11-23 09:07 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Stödja, åla, springa, hoppa, snurra, balansera, koordinera, rotera - med hinderbanor och stationer med redskapsgymnastik tränar vi på dessa rörelser var för sig och sammansatta till olika utmanande rörelser. Vilka kommer att klara "väggen" och vilka sätter ett nytt hopp på plintarna? Vad är fladdermusen och i vilket redskap kan du "flå katt"?!

Innehåll

Målet med undervisningen under denna arbetsperiod är att du som elev ska utveckla din förmåga att...

 • förebygga risker vid fysisk aktivitet
 • röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang

Lektionsinnehåll

Fokus kommer att ligga på rörelseutmaningar i förhållande till olika redskap t.ex. plint, matta, räck och bom. Vi kommer att prata om begrepp som ansats, kroppskontroll, säkerhet och hänsynstagande. Vi kommer att utgå från följande instruktioner:

Hur du utför rörelsen på bästa sätt:

- Ta i lagom mycket.

- Utför rörelsen med flyt.

- Utför samma rörelse flera gånger med samma resultat.

- Utför rörelsen med precision och balans.

 

Hur du visar prov på säkerhetstänkande, hänsynstagande och förebyggande av skador:

- Ha rätt utrustning (skor eller barfota, håret uppsatt).

- Delta i uppvärmningen aktivt och ta uppgifterna på allvar.

- Bygg upp stationer och hantera redskapen på ett säkert sätt.

- Använd redskapen på det sätt som de är gjorda för.

- Följ de säkerhetsregler som är uppsatta av läraren.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta individuellt i hinderbanor och redskapsstationer, och i helgrupp under genomgångar, hantering av redskap och uppvärmning. Ni har möjlighet att hjälpa varandra vid de olika stationerna. Vi tar hjälp av videoklipp och inspelning för att se hur övningar går till och för att kunna utvärdera olika rörelser under lektionerna.

Bedömning

Du kommer att bedömas i följande:

* Din nivå av säkerhets- och hänsynstagande samt hur väl du deltar i uppvärmning och andra skadeförebyggande åtgärder.
* Din förmåga att anpassa rörelserna i förhållande till de olika redskapen och övningarna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Ht18 åk 6: Redskapsgymnastik, säkerhet och skadeförebyggande åtgärder.

-->
-->
-->
-->
Förebygga skador
Din nivå av säkerhets- och hänsynstagande samt hur väl du deltar i uppvärmning och andra skadeförebyggande åtgärder.
Du brister i något av följande: - säkerhetstagande - hänsynstagande - deltagande i uppvärmning
Du visar till viss del prov på säkerhets- och hänsynstagande. Du deltar i uppvärmningen men gör inte alla övningar.
Du visar prov på ett relativt utvecklat säkerhets- och hänsynstagande. Du deltar i uppvärmningen och gör de flesta övningarna.
Du visar prov på ett väl utvecklat säkerhets- och hänsynstagande. Du deltar aktivt i uppvärmningen och utför alla övningar efter bästa förmåga.
Anpassa röresler
Din förmåga att anpassa rörelserna i förhållande till de olika redskapen och övningarna.
Du kan utföra enskilda motoriska grundformer t.ex. springa, hoppa eller snurra, men kan ännu inte kombinera dessa på ett tillfredsställande sätt.
Du kan till viss del utföra övningar med sammansatta motoriska grundformer.
Du kan relativt väl kombinera olika motoriska grundformer.
Du kan utföra övningar med sammansatta motoriska grundformer på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: