Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation

Skapad 2018-11-23 09:28 i Hallenskolan Mölndals Stad
Det är viktigt att kunna göra sin röst hörd och föra fram både åsikter, argument, reflektioner och information. I detta arbetsmoment skall ni utgå från era intressen och fördjupa er än mer i dessa. Ni behöver reflektera över vilka tekniker som passar dig bäst vid en muntlig presentation, om ni vill använda er av en keynote/ powerpoint behöver man också veta hur en sådan bör se ut. Innan ni sätter igång med själva förberedelsen måste ni fundera över syftet med presentationen, men också över den frågeställning som ni tänker ta upp. Vid själva framförandet skall ni inte läsa innantill utan presentera och prata mer fritt utifrån de punkter ni har sammanställt. Förarbetet är alltså till för att ni skall bli än mer trygga i och fördjupa era egna kunskaper i ämnet ni valt. Vi arbetar under 5 lektioner och redovisar sedan framför en mindre grupp.
Grundskola 7 – 8 Svenska
Det är viktigt att muntligt kunna föra fram både åsikter, argument, reflektioner och information på ett relevant sätt. Vi vill göra våra röster hörda!

Innehåll

Det är viktigt att kunna göra sin röst hörd och föra fram både åsikter, argument, reflektioner och information.

I detta arbetsmoment skall ni utgå från era intressen och fördjupa er än mer i dessa. Ni väljer ett områdes som ni vill presentera för andra.

Ni behöver reflektera över vilka tekniker som passar dig bäst vid en muntlig presentation, om ni vill använda er av en keynote/ powerpoint behöver man också veta hur en sådan bör se ut. 

Innan ni sätter igång med själva förberedelsen måste ni fundera över syftet med presentationen, men också över den frågeställning som ni tänker ta upp. 

Vid själva framförandet skall ni inte läsa innantill utan presentera och prata mer fritt utifrån de punkter ni har sammanställt. Förarbetet är alltså till för att ni skall bli än mer trygga i och fördjupa era egna kunskaper i ämnet ni valt.

 

Vi arbetar under 5 lektioner och redovisar sedan framför en mindre grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Kunskapskrav i ämnet år 7-9

Rubrik 1

F
E
C
A
Tala
Muntliga redogörelser
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: