Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva om Coraline

Skapad 2018-11-23 09:36 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi har läst boken Coraline och vi har sett filmen Coraline. Nu är det dags att skriva om dem.

Innehåll

Du väljer själv vad du väljer ut att skriva och hur du disponerar din text och om du skriver för hand eller på dator.

Oavsett hur du väljer att skriva så vill jag att du gör det bästa arbete du kan just nu. 

 Innehållet ska hänga ihop som en text man läser från början till slut och därmed har en tydlig början, innehåll och avslutning.

Innehållet ska röra boken och filmen eller om bara boken eller bara filmen. 

Jag vill att du skapar bra meningar, stavar så gott du kan och gör styckeindelningar. 

Se nedan vilka områden i läroplanen vi arbetar med och som ska bedömas.

Lycka till med arbetet!

Uppgifter

 • Skriva om Coraline

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: