Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Tomtar och troll

Skapad 2018-11-23 10:06 i Skederids förskola Norrtälje
Förskola
Ett projekt om tomtar och troll.

Innehåll

Vad?

Ett projekt om Tomtar och troll, där barnens nyfikenhet får styra planeringen.

 

Hur?

Vi ska gå mycket till skogen. Vi ska prata om tomtar och troll, visa bilder, sjunga sånger och läsa sagor. Finns det flera sorters tomtar? Är troll snälla eller elaka?

Vi sjunger Trollmors vaggvisa, Ålle Bålle, och andra lämpliga sånger. Vi läser sagor om tomtar och troll. 

Vi ska även bygga troll och skapa tomtar inför julen.

 

Varför?

Barnen har visat intresse för troll när vi gått till Trollskogen. Vi har hört ljud i skogen som kanske var trolljud? Vi har läst mycket Bockarna Bruse, som barnen älskar! Trollet fascinerar.

Julen närmar sig dessutom, och med den kommer jultomten in i bilden. Jultomten har såklart många av barnen hört talas om och blivit nyfikna på. Men finns det även andra tomtar? 

Uppgifter

 • Ålle Bålle

 • I ett hus

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: