Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar

Skapad 2018-11-23 10:06 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Kemi
Då man blandar två ämnen med varandra så är det inte alltid som det uppstår en reaktion mellan ämnena. Däremot så kan de blanda sig med varandra på lite olika sätt. I naturen hittar man ofta ämnen som är blandade med varandra men behöver kunna dela upp dem för att komma åt ett speciellt ämne, t.ex. få ut syrgas ur luft. Då måste man ha olika metoder för att separera dem.

Innehåll

Undervisningen

Lektionerna kommer att bestå i att vi läser (enskilt och tillsammans) och diskuterar innehållet i texten. Vi tittar på filmer, skriver texter och laborerar för att få så många olika vägar som möjligt till kunskap.

Begrepp

Följande begrepp och förklaringsmodeller kommer vi att arbeta med under arbetsområdet. Alla läser grundsidorna och för dig som vill nå längre i sin kunskap så läser du även sidorna under fördjupning.

Blandningar – Grund (för E- C)

Sidor i boken

Rent ämne

58

Blandning

58

Kranvatten

58

Destillerat vatten

58

Slamning

59

Emulsion

60

Emulgeringsmedel

60

Kosmetika är emulsioner

60-61

Lösning

62

Mättad/omättad lösning

62

Värme avgör lösningsförmåga

63

Lösning av vätskor och gaser

63

Legering

64

Lösningsmedel – vattenlösliga/ inte vattenlösliga

64

Separationsmetoder

65

Sewdimentation

65

Extraktion

66

Filtrering

66

Indunstning

66

Destillering

67

 

 

 

Blandningar – Fördjupning (för C -A )

 

Salt sänker fryspunkten

68

Alkoholer sänker fryspunkten hos vatten

68

Lödtenn – en legering

68

Kromatografi

59

Mjölk – lösning och emulsion

70

Homogenisering av mjölk

70

Separera grädde från mjölk

71

 

Planering

Planeringen nedan är en ungefärlig uppskattning av vad vi kommer att arbeta med respektive vecka. I veckobladet kommer det att kunna uppstå förändringar ifall vi inte lyckas hålla planeringen. Skumläs gärna nästa veckas sidor i förväg för att skaffa dig en förförståelse av innehållet så att du lättare kan bygga ny kunskap.

Vecka

Sidor (grund)

Sidor (fördjupning)

48

58, 62-64

68

49

59-61

69

50

65-67

70-71

 

Bedömning

Du kommer genomföra ett antal laborationer. Dessa ska du dokumentera och dra slutsatser kring där du använder begrepp och modeller i kemi för att föra resonemang kring dina resultat. Du kommer även få läxförhör där du får visa på kunskaper kring begrepp.

 

 

Uppgifter

  • lösa socker

  • lösa socker

  • Vad löser vad?

  • Vad löser vad

  • Separera sand från salt

  • Separera sand och salt

  • lösa socker

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: