Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äppelträdet

Skapad 2018-11-23 10:07 i Fyrisvallens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Mål & Syfte: Vi vill få barnen att förstå hur naturen och vi människor hör ihop och att vi är beroende av naturen. Vi vill öka deras kunskap om hur vi ska förhålla oss till naturen. Samtidigt kopplar vi ihop barnkonventionens olika paragrafer om att” Man har rätt att vara som man är” ”Man har rätt att se olika ut” genom att använda oss av olika löv och visa hur de lever i harmoni trots att de ser olika ut. Vi vill även öka deras empati för naturen som för andra barn (människor) genom att prata om känslor, om hur , t ex, trädet känner sig när vi sjunger för det eller när någon bryter grenar/ tar bort barken, osv.

Innehåll

 

Vad?:

 

Social hållbarhet kopplat till naturen: Vi besöker ett specifikt träd under året och ser hur trädet förändras efter årstiderna. Vi gör kontinuerliga utflykter till skogen och pratar om olika träd och löv för att öka barnens kunskaper. Pratar med barnen om ”lika och olika” och hur det vi gör påverkar ”vårt” träd och naturen. På förskolan arbetar vi med estetik och gör olika aktiviteter inom det området, t ex. dans, pyssel, målningar, etc. . Danslekar om samarbete.

 

Känslor: Pratar om olika känslor, hur det känns inuti kroppen när man är glad, ledsen, arg, osv. Vi fotograferar barnen när de föreställer olika känslor

 

 

 

 Hur?:

 

Känslor

 

När vi besöker trädet sjunger vi för den, vi kramar trädet och frågar barnen hur de tror att trädet mår när vi är ”snälla” mot trädet. Vi pratar också om hur trädet och naturen mår om det t ex skulle börja brinna. Vi utför olika aktiviteter kopplade till känslor. Vi dokumenterar barnen när de utrycker olika känslor.

 

Normer och värden: Vi ber barnen plocka olika löv och tillsammans tittar vi på likheter och olikheter i löven, på det viset kopplar vi samman Barnkonventionens olika §

 

På samlingen visar vi på storskärm barn från andra länder, hur de klär sig, vilken mat de äter, hur naturen ser ut där de lever. Pratar om likheter och olikheter mellan oss och barn i andra länder.

 

Pratar om likheter och olikheter mellan olika äpplen. Stora-små, olika färger och former, etc.  

 

Estetik

 

Dans och rytmik: Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig genom dans och rörelse, t ex. tar sjalar och rör oss till musik och härmar grenarnas rörelser när det blåser eller hur äpplen faller i marken. Med hjälp av sjalarna leker vi lekar som går ut på samarbete. Vi hittar på olika danser kopplade till naturen, samarbete, lika-olika, etc

 

Ateljén: Vi ber barnen måla av ”vårt träd” efter årstiderna och dokumenterar, skapar lövlyktor till Lyktvandringen av löv vi har plockat i parken, skapar äpplen, löv, träd, etc. i saltdeg/lera.

 

 

 

Vem? (aktörer):

 

Barnen i blåbärsgruppen samt deras två pedagoger

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: