Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska fåglar

Skapad 2018-11-23 10:11 i Nyponrosens förskola Hudiksvall
Förskola
Mall - Pedagogisk planering (Pp)

Innehåll

Mall -  Pedagogisk planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Svenska fåglar

Tidsperiod:Pågående

Förskolans namn:Nyponrosens fak

Grupp:Avd Granen

Barnens ålder:3-5år

År och datum:Hösten-18

Planeringen Upprättad av:

Madeleine Nordström  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
Våra svenska vilda fåglar
Vilka målområden i läroplanen berörs?
ANGE NEDAN


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?

 


Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Vi har sett ett stort intresse bland barnen av de fåglar som besöker oss på förskolan.
-Vi vill utveckla och öka barnens kunskap om olika arter.


 

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vi läser om fåglarna , lyssnar på dem och tittar på dem i naturen söker på olika bilder i iPad och i böcker.
Barnen delger sig av varandras kunskap och man ser och hör hur intresset ökar.
Har även satt upp en fågelholk som vi kommer följa utvecklingen kring i vår om någon kanske flyttar n i och bygger bo .
Fortsätta mata fåglarna under vintern och prata om vilk arter som stannar och vilka som flyttar.

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Vi ritar och målar fåglar. Barnen hittar sina favoriter som de vill lära sig mer av, vi hjälps åt att hitta information på olika sätt som ex böcker, film, google.

Vi lägger ut vårt arbete och vår dokumentation kring arbetet på Unikum där vårdnadshavare kan ta del av vårt arbete och även vara delaktiga med egna kommentarer.

 

 

Uppgifter

  • spaltdokumenationer (1:an,2:an,3:an) och uppföljning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: