Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LJUD-projekt

Skapad 2018-11-23 10:21 i Regnbågen Örebro
Vi undersöker LJUD.
Förskola
Vi på Upplevelsen har börjat och jobba med ljud. Vi vill att barnen ska ges möjligheter att utforska ljud i sin omgivning samt utveckla sin förmåga att lyssna, tolka och identifiera ljud. Vi kommer kombinera vårt ljudprojekt med barnens intresse för fordon.

Innehåll

 

Innehåll

I projektet vill vi ge barnen möjlighet att undersöka begreppet ljud. Vi kommer dyka ner och följa barnens intresse för ämnet. Vi använder oss av estetiska uttrycksformer: vi lyssnar på ljud, gör ljud, spelar in ljud, rör oss till ljud och ritar/målar till ljud. 

Vi fördjupar oss med hjälp av våra sinnen, undersöker hur ljud kan se ut, hur vi kan röra oss till olika ljud osv. På vägen kommer vi att kombinera detta med barnens intresse för fordon. Inom detta kommer vi även göra utflykter till skogen eller till andra ställen. Vi kommer, i och  med detta inkludera ämnen så som matematik, naturvetenskap, språk och digitalitet.

Vår främsta målsättning är att barnen ska få uppleva ljud genom fler sinnen än bara hörsel samt hur man kan utforska ljud på olika sätt.

MÅL/SYFTE

 1. Vi vill öka barnens förmåga att lyssna på och uttrycka sig genom ljud.
 2. Vi vill också att barnen ska ges möjligheter att utveckla sin förmåga att identifiera samt återskapa ljud.

AKTIVITETER

Exempel på olika aktiviteter vi tänker oss att göra under projektets gång:

 • Lyssna och gissa vilka ljud. Spela in olika ljud.
 • Leka lekar med ljud.
 • Dans, rörelse till ljud, olika musikstilar, olika instrument samt sång.
 • Skapande i ateljén: Måla ljud, göra instrument, måla till olika musik.
 • Lyssna in ljud från natur, djur och i närområdet.
 • Presentera olika ljud genom Babblarna under samling

DOKUMENTATION.

 • Vi reflekterar och samtalar om vad vi gör och har gjort i projektet med barnen samt pedagoger emellan för att föra projektet framåt.
 • Vi har skapat en dokumentationsvägg i för att barn och pedagoger ska kunna följa projektet med bild och text.
 • Pedagoger skriver i avdelningens lärlogg om vårt lärande på UNIKUM.
 • Pedagoger skriver lärloggar med banrnens personliga lärande redovisas på UNIKUM.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: