Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning Humlan ht-19 och vt-20

Skapad 2018-11-23 11:16 i Centrala Förskolan Prästkragen Rättvik
Tankar om inskolning på en småbarnsavdelning.
Förskola
På Humlan anser vi att inskolningen är ett viktigt tillfälle att lära känna varandra, skapa trygghet och en bra relation mellan vårdnadshavare, barn och pedagoger. Varje inskolning är individuell och vi utgår från varje enskilt barns behov. Vi lär oss tillsammans dagens olika rutiner.

Innehåll

Nuläge?

Under hösten kommer vi att skola in sex nya barn på Humlan. Vi kommer att ha 13 barn inskrivna under hösten.

Mål

  • Skapa bra, trygg och öppen relation med pedagoger och barngruppen 
  • Få barnet känna sig tryggt med pedagoger, barngruppen och miljön
  • Att barnen känner sig välkomna och tycker att det är roligt att komma till förskolan
  • Att de lär sig våra gemensamt bestämda regler och rutiner och känner sig trygga i dem
  • Väcka nyfikenhet och intresse för förskolan
  • Delge information om förskolans arbets- och förhållningssätt
  • Att vi strävar efter en trygg barngrupp och att barnen känner sig sedd
  • Få övriga barn att vara delaktiga i inskolningen för att känna samhörighet

Syfte 

Syftet med inskolningen är att varje barn ska få den tid den behöver för att känna sig trygg i förskolans miljö samt känna sig trygg med pedagoger och andra barnen i gruppen. Inskolningen är ett viktigt tillfälle att lära känna varandra och skapa trygghet och en bra relation mellan vårdnadshavare, barn och pedagoger. Vid denna period gör vi inga större utsvängningar utan vi vistas på förskolan och utforskar tillsammans med barnen miljön inne och ute.   

Det är viktigt att förstå att det är en separation både för barn och föräldrar. För barnet blir det som två processer som sker samtidigt. Dels en anknytningsprocess till en eller två pedagoger, dels en separationsprocess från vårdnadshavarna. En trygg anknytning hjälper barnet att få en trygg bas som utgångspunkt för vidare upptäckter och utveckling.

 

Genomförande 

Varje inskolning är individuell och utgår efter varje barns behov. Vi utgår från ett grundschema där barn och vårdnadshavare kommer en timme första dagen och sedan ökar vi på tiden allt efter hur det känns för barnet. Vårdnadshavarna uppmanas att befinna sig aningen i bakgrunden, men att barnen alltid ska veta att de kan gå till vårdnadshavaren för tröst och stöd under de första inskolningsdagarna. När barnet känns redo för att vara ensam en stund får vårdnadshavaren kort och tydligt säga hej då till barnet. Det varierar hur många dagar barnet är på förskolan innan vårdnadshavaren vinkar hejdå första gången, när de äter första gången, när de vilar första gången och så vidare. Vårdnadshavaren ska finnas tillgänglig under hela inskolningsperioden. 

Vi har valt att ha korta inskolningsdagar för att barnen ska orka och känna att det "bara" är roligt och att de inte vill gå hem efter de två timmarna. Barnen ska inte behöva känna oro inför att bli lämnat, utan i lugn och ro vänja sig vid förskolans verksamhet, helt utifrån varje barns behov.  

 

Dokumentation    

Pedagogerna observerar vad barnen visar intresse för. Detta för att erbjuda material som kan upplevas som roligt, intressant, meningsfullt och lustfyllt för barnen. Det är även för att barnen skall ställas inför nya utmaningar och att lärande och utveckling skall kunna ske. Vi dokumenterar även inför barnens lärloggar. 

Utvärdering

För att delge vårdnadshavarna om förskolans arbets- och förhållningssätt så förs samtal med dem kontinuerligt under och efter inskolningen. Vi har även ett Inskolningsmöte med nya vårdnadshavare i början på terminen där vi bland annat berättar om hur vi jobbar, hur inskolningen går till. Vi pedagoger ska vara lyhörda för deras behov genom att lyssna och återkoppla till dem. För att utvärdera samt höra hur inskolningen har upplevts av barnen och vårdnadshavarna utförs ett uppföljningssamtal cirka två månader efter att barnet är färdiginskolad.

Ansvar

Vi ansvarar för ett barn i taget, för att barnet ska kunna knyta an till en pedagog i taget. En trygg anknytning hjälper barnet att få en trygg bas som utgångspunkt för vidare upptäckter och utveckling.

 

 

 

 

Ur Läroplan för förskolan 2018.

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: