Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

F-klass Kunskap & lärande

Skapad 2018-11-23 11:23 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 6
Ppl. Kunskaper & lärande Tunaskolans fritidshem F-6 "Lärare öppnar dörrar men du måste själv gå in." Kinesiskt ordspråk

Innehåll

Mål: 

 • Eleverna kan själva organisera & hålla i aktiviteter. 
 • Elverna visar efter mognad förmåga att följa instruktioner. 
 • Eleverna deltar i aktiviteter både som individer och grupp. 
 • Eleverna visar intresse för aktiviteter på fritidshemmet. 
 • På fritidshemmet erbjuds eleverna att delta i olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik och drama. 
 • Vi erbjuder varierande aktiviteter som utgår från elevernas behov & intresse. 
 • På fritidshemmet erbjuds eleverna sammanhang där samarbete ingår, 
 • Vi erbjuder eleverna aktiviteter där de arbetar med olika material, redskap & tekniker. 
 • Eleverna erbjuds aktiviteter där modern teknik används som ett verktyg för kunskapssök, kommunikation, skapande samt lärande. 

Tillvägagångssätt: 

Eleverna leker lekar de lärt sig, samt hittar på egna.

Eleverna spelar spel, lär sig följa instruktioner och regler. Både på grupp- och individnivå. 

Eleverna erbjuds olika aktiviteter och inventeringar gör på deras intressen och deras trivsel på skolan. 

 

Utvärdering/ uppföljning: 

 • Observation/ reflektion/ revidering av pedagogisk planering (oktober, april) 
 • Klassråd/ fritidsråd
 • Pedagogiska samtal
 • Intervjuer (maj) 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: