Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

F-klass Miljö och hållbar utveckling

Skapad 2018-11-23 11:26 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 6
Ppl. Miljö och hållbar utveckling Tunaskolans fritidshem F-6. "Change your thoughts and you change your world"

Innehåll

Mål:

 • Eleverna lär sig om rättigheter & skyldigheter i naturen.
 • Vi arbetar mot skola för hållbar utveckling.
 • Eleverna visar respekt för närmiljö & miljön i stort.
 • Eleverna utbildas i hållbar utveckling. 
 • Det finns en tydlig progression i arbetet med miljö & hållbar utveckling. 
 • Vi arbetar tematiskt kring miljö & hållbar utveckling. 

Tillvägagångssätt: 

Eleverna ska lära sig grunderna i allemansrätten. 

Elevers vistelse ute kopplas till utepedagogik som skett på skoltid. 

 

Utvärdering/ uppföljning: 

 • Klassråd/ fritidsråd
 • Elevråd/ miljöråd
 • Observationer
 • Dokumentation
 • Pedagogiska samtal

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: