Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd-teckna och måla träd

Skapad 2018-11-23 11:28 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Börja med att fotografera av 3 olika träd.Vilka träd gillar du? Långt bortifrån och nära, för att undersöka hur ser stammen ut ,strukturen osv. Titta på Pinterest och youtube hur man kan göra sen gör du på ditt eget sätt!.

Innehåll

Arbetsblad – Åk7

Träd – att teckna och måla
Tid: 3-4 lektioner

Syfte: Att lära sig att iaktta och teckna av olika karaktären. Att bli bekant med begreppet överskärningar, storleksperspektiv och hur man får djup i en bild. Att kunna experimentera med färger, göra egna färgblandningar och blanda nyanser samt bryta färg. Att hitta uttryck genom måleri samt träna måleriteknik.

Arbetssätt: Vi pratar om vikten av att iaktta det man ska teckna av och tränar genom att teckna av 3-4 träd med olika karaktär. Nästa lektion tecknar vi ett träd i ett landskap med överskärningar och storleksperspektiv för att få djup med i bilden. Vi målar kopian av trädteckningen med täckfärg och du ska experimentera så att du får fram så många färger och nyanser som möjligt med hjälp av det begränsade färgurvalet (svart, rött och gult på hösten/rött, blått, vitt och svart på våren). Pröva också temperafärgens olika möjlighet till uttryck.

Teknik: Blyerts, A3-papper, sudd, temperablock, akvarellpensel

 

Bedömning:
För att uppnå betyg E har du tecknat träd i olika karaktär samt tecknat och målat ytterligare en bild med ett träd i ett landskap. Du ska ha provat på att blanda färger för att hitta nyanser samt gjort en färdig målning.

För att uppnå betyg C har du tecknat träd i olika karaktär samt tecknat och målat ytterligare en bild med ett träd i ett landskap med storleksperspektiv. Du har provat och experimenterat färgens påverkan och blandat färgnyanser samt gjort en färdig målning med ett uttryck.

För att uppnå betyg A har du tecknat träd i olika karaktär samt tecknat och målat ytterligare en bild med ett träd i ett landskap med storleksperspektiv och överskärningar. Du har provat och experimenterat färgens påverkan på egen hand och blandat färgnyanser samt gjort en färdig målning med ett uttryck. Du har arbetat självständigt och uppnått en hög bildkvalitet. Centralt innehåll:

Redskap för bildframställning:
*Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
*Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften


Kunskapskrav:
Betyget E: I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Betyget C: I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Betyget A: I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.


 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: