Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikt och volym

Skapad 2018-11-23 12:33 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Pedagogisk planering för området vikt och volym i årskurs 5.

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga:

- kunna använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

- kunna välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

Undervisningens innehåll: 

Vi kommer att på ett varierande sätt lära oss mer om vikt och volym. Genomgång av mål och få en bild av elevernas förkunskaper med hjälp av skrivtavlor. Praktiskt och laborativt arbete med volym och vikt. Arbete med Ipad på Nomp, arbete parvis och enskilt i matteboken, problemlösning, samt gemensamma diskussioner och genomgångar. Skrivtavlor kommer vi att arbeta med för att få en tydlig bild av var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Skriftlig diagnos med feedback för att stämma av och se hur vi går vidare. Fortsatt arbete med vikt och volym utifrån resultatet på diagnosen. 

Centrala begrepp

 

Volym - milliliter, centiliter, deciliter, liter

Vikt - Massa - gram, hektogram, kilogram

 

 

Bedömning

 

Bedömning sker kontinuerligt, men uppsamlande bedömning/avstämning  sker i

  • Diagnosen (skriftlig) där eleven ges möjlighet att visa på utveckling efter feedback.
  • Problemlösningsuppgift med bedömning av elevens problemlösningsförmåga och resonemang
  • Skriftligt prov i slutet av terminen 

Utvärdering

Utvärdering sker muntligt i par och klassvis i slutet av arbetsområdet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: