Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande av höstträd

Skapad 2018-11-23 13:48 i Norra Förskolan Äppelgården Rättvik
Naturvetenskap och närmiljö
Förskola
Genom skapande ger vi barnen möjlighet att uttrycka sig på olika sätt, genom målning med olika redskap och tekniker.

Innehåll

Nuläge

Barngrupp i ålder 1-3 år utvecklar sin nyfikenhet inom naturvetenskap.

Mål

Vi vill ge barnen kunskap om, och förståelse för hur naturen i vårt närområde förändras under hösten.

Syfte 

Vi vill på ett pedagogiskt och lustfyllt sätt, utifrån barnens tankar och funderingar, väcka ett intresse för naturvetenskap och miljö. Vi vill också att de ska vara delaktiga i och ha inflytande i aktiviteten.

Genomförande 

Vi visar olika bilder på höstträd, pratar om höstens förändringar. Pedagogen ställer fram grön, röd och gul färg. Barnen få ett papper med en förtryckt stam med grenar. De får välja på pensel eller stöppel att måla  löv på trädet.

Dokumentation    

Vi tar kort under aktiviteten. Sätter upp alstren med kort på barnen, i ramarna på vår anslagstavla. 

Utvärdering

Utvärdering sker under gemensam reflektionstid.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för aktiviteten. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: