Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV HT18 Antikens litteratur

Skapad 2018-11-23 14:43 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk

Homeros, Sapfo och Sofokles - Vilka var det?

Iliaden, Lesbos och epik - Vad betyder de orden och varför är de viktiga att förstå?

Nu ska du få lära dig mer om de som skrev böcker under antiken. Vilka var de? Vad skrev de? Varför skrev de just de texterna? Och vad betyder texterna? Nu dyker vi in i antikens underbara litteraturhistoria! 

Innehåll

Syfte 

Syftet är att utveckla din förmåga att

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter

Centralt innehåll

 • Förmåga att läsa, förstå och tolka samt hitta teman och budskap i olika slags texter.
 • Förmåga att förstå den tid då texterna skrevs, veta hur samhället såg ut och hur det påverkade författare
 • Använda studieteknik som fungerar för dig. Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar

Vad?

Under de här veckorna ska du lyssna, se, läsa och diskutera antikens litteratur. Du kommer att utveckla dina färdigheter i att förstå texterna och deras budskap. Du kommer att lära dig viktiga ord och begrepp samt författare och deras verk från Antikens dagar. 

Hur?

Vi ska under de här veckorna arbeta med:

 • Att lyssna på föreläsningar om antikens litteratur
 • Läsa själv i Svenska direkt 8 och Portal 7-9.
 • Föra anteckningar vid föreläsning och genomgång av faktatexter.
 • Skapa kort med ord, begrepp och gudar.
 • Se filmen Percy Jackosn och kampen om åskviggen samt efterarbete av filmen
 • Läsa ett utdrag ur Lysistrate och diskutera i helklass
 • Dramatisera ett av Herakles stordåd i grupp. 

 

När?

Arbetsområdet påbörjas under höstterminen och löper vidare in på vårterminen.

Examination:

skriftligt prov

muntligt framförande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Antikens litteratur

f-nivå
e-nivå
c-nivå
a-nivå
Läsning
Läsa och sedan svara på och redogöra för frågor
Du visar att du i huvudsak förstår det du läser och gör enkla redogörelser och sammanfattningar av innehållet. Du känner till några viktiga ord, begrepp, författare och verk.
Du visar att du förstår det mesta av det du läser och gör utvecklade redogörelser och sammanfattningar av innehållet. Du känner till de flesta viktiga orden och begreppen, författare och deras verk.
Du visar att du förstår det du läser och gör välutvecklade redogörelser och sammanfattningar av innehållet. Du känner till viktiga ord och begrepp, författare och deras verk i olika genrer.
Tolka och resonera
Koppla det lästa till texter, upplevelser, kunskaper
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan tolka och föra relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Muntlig framställning
Förberedelse Struktur Genomförande Samarbete Arbetsprocess
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur (Början - huvuddel - avslut) och innehåll med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang (uttrycka dig muntligt med ord som är anpassade till sammanhang och publik samt din förmåga att samarbeta och ta initiativ)
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur (början - huvuddel - avslut) och innehåll med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang (uttrycka dig muntligt med ord som är anpassade till sammanhang och publik samt din förmåga att samarbeta och ta initiativ)
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur (början - huvuddel - avslut) och innehåll med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang (uttrycka dig muntligt med ord som är anpassade till sammanhang och publik samt din förmåga att samarbeta och ta initiativ)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: