Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna

Skapad 2018-11-24 07:46 i V Bodarna skola Alingsås
Vi kommer att arbeta med de fem världsreligionerna Kristendom, Hinduism, Buddhism, Judendom och Islam. Var i världen kan vi finna dessa religioner? Vad skiljer dessa religioner åt? Finns det några likheter? Hur påverkar dessa religioner människor idag?
Grundskola 4 – 6 Svenska Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med de fem världsreligionerna Kristendom, Hinduism, Buddhism, Judendom och Islam. Vad skiljer dessa religioner åt? Finns det några likheter? Hur är det att leva som utövare av de olika religionerna? Var i världen finns till största delen utövare av dessa religioner? Vilka är specifika symboler inom religionerna? Svaren på dessa frågor och mycket mer kunskaper kommer du att få lära dig under de kommande veckorna!

Innehåll

Ange arbetsområde och tidsperiod: vecka 48-3

 

Arbetsområde: De fem världsreligionerna

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din kunskap om de fem världsreligionerna
 • din förmåga att resonera om likheter och skillnader  mellan världsreligionerna
 • din förmåga att visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna
 • din kunskap om kristendomens påverkan på det svenska samhället förr och nu.
 • din kunskap om fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du  kommer att arbeta både enskilt och i grupp.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner.

Vi kommer se filmer och diskutera dessa.

Du kommer att visa dina kunskaper i redovisningar och prov.

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du har utvecklat:

 • din kunskap om de fem världsreligionerna
 • din förmåga att resonera om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna
 • din förmåga att visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna
 • din kunskap om kristendommens betydelse för värderingar och kultur i det  svenska samhället förr och nu.      
 • din kunskap om fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 •  

För dig som vill ha mer utmaningar finns även möjlighet att fördjupa dina kunskaper om valfri religion samt redovisa detta på valfritt sätt, t.ex. genom en berättelse, en faktatext, en presentation, dramatisering eller annat valfritt sätt. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6

Matriser

Re Sv
Religion Kunskapskraven åk 4-6

E
C
A
Elevens kunskap om världsreligionerna och förmåga att resonera om likheter och skillnader mellan några religioner
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Elevens förmåga att visa på samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna
Eleven kan visa på enkla samband mellan konkreta och religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven kan visa på enkla samband mellan konkreta och religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna
Eleven kan visa på enkla samband mellan konkreta och religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna
Elevens förmåga att beskriva grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ge exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakktas i dagens samhälle
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakktas i dagens samhälle.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakktas i dagens samhälle.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakktas i dagens samhälle.
Elevens förmåga att redogöra för kristna högtider och religioner och förmåga att jämföra kristendomens betydelse för svensk kultur- och samhällsliv förr och nu
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Elevens förmåga att resonera om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och att resonera om vad religionerna och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor
Eleven för enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven för utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det resonemanget framåt.
Elevens förmåga att söka information om religioner och andra livsåskådningar, att använda olika typer av källor, att resonera om hurinformationen om religioner och andra livsåskådningar kan användas och förmåga att resonera källkritiskt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: