Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins metoder och arbetssätt

Skapad 2018-11-25 08:01 i Söderskolan Falkenberg
I detta arbetsområde får du lära dig mer om kemi vad det är, vilka metoder och arbetssätt som används. * Naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier. *Systematiska undersökningar. *Kemikalier och utrustning.
Grundskola 7 Kemi
I detta arbetsområde får du lära dig mer om kemi vad det är, vilka metoder och arbetssätt som används. * Naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier. *Systematiska undersökningar. *Kemikalier och utrustning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

  • Du kommer får lära dig mer om vad kemi är, och hur kemister jobbar.
  • Du kommer får utveckla förmågan att göra undersökningar och experiment.
  • Du kommer får lära dig mer om kemins begrepp, modeller och teorier.

Undervisning och arbetsformer

Vecka 48:

Måndag: Uppstart Kemi,

Vad är kemi?

https://app.studi.se/l/allt-aer-kemi-naestan-1

https://app.studi.se/l/kemins-spaennande-historia

https://app.studi.se/l/kemi-handlar-om-aemnens-egenskaper

Övning "Atomers färger"

https://xn--digilr-fua.se/inloggad/kemi-gr-sen/kemi/kemins-metoder-och-arbetssatt-/kapitel/naturvetenskapliga-begrepp-modeller-och-teorier/ovningar/arbetsuppgifter?arbetsuppgift=25080

Onsdag: Naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier, film, text och instuderingsfrågor.

https://xn--digilr-fua.se/inloggad/kemi-gr-sen/kemi/kemins-metoder-och-arbetssatt-/kapitel/naturvetenskapliga-begrepp-modeller-och-teorier

 

Fredag: 

Systematiska undersökningar

https://xn--digilr-fua.se/inloggad/kemi-gr-sen/kemi/kemins-metoder-och-arbetssatt-/kapitel/systematiska-undersokningar

Vetenskaplig metod -kemi

https://app.studi.se/l/ett-naturvetenskapligt-arbetssaett

Vetenskaplig rapport:

https://app.studi.se/l/vetenskaplig-rapport

Övning:

https://xn--digilr-fua.se/inloggad/kemi-gr-sen/kemi/kemins-metoder-och-arbetssatt-/kapitel/systematiska-undersokningar/ovningar/arbetsuppgifter?arbetsuppgift=23782

 

Vecka 49:

Måndag: 

Formulera frågeställning och planera undersökning. https://xn--digilr-fua.se/inloggad/kemi-gr-sen/kemi/kemins-metoder-och-arbetssatt-/kapitel/systematiska-undersokningar/ovningar

Onsdag:

Kemikalier och utrustning

https://xn--digilr-fua.se/inloggad/kemi-gr-sen/kemi/kemins-metoder-och-arbetssatt-/kapitel/kemikalier-och-utrustning

https://app.studi.se/l/i-kemilabbet

Gå till preperationsrummet sista 5 minuterna.

Fredag:

Identifiera och separera ämnen, bildserie och demonstration.

https://xn--digilr-fua.se/inloggad/kemi-gr-sen/kemi/kemins-metoder-och-arbetssatt-/bildberattelser/identifiera-och-separera-amnen

Gör riskbedömning, tillsammans.

https://xn--digilr-fua.se/inloggad/kemi-gr-sen/kemi/kemins-metoder-och-arbetssatt-/kapitel/kemikalier-och-utrustning/ovningar/arbetsuppgift?arbetsuppgift=167058

Vecka 50:

Måndag:

https://xn--digilr-fua.se/inloggad/kemi-gr-sen/kemi/kemins-metoder-och-arbetssatt-/kapitel/systematiska-undersokningar/ovningar

Genomför undersökning.

Dra slutsatser.

Felkällor.

Skriv laborationsrapport, mall finns på classroom.

Onsdag:

Skriv rapport, gör frågor.

Kamratrepons

Muntlig respons från Josefine.

Fredag:

Städning av hus Alfa.

Bedömning - vad och hur

  • Muntlig under lektionstid.
  • Genomförande av undersökning
  • Planering av undersökning
  • Laborationsrapport.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: