Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Vatten

Skapad 2018-11-25 08:40 i Sternöskolan Karlshamn
Vatten
Grundskola 4 Kemi
Vatten - ett viktigt ämne.

Vatten behövs för allt levande på jorden, det finns överallt och i olika former.

Innehåll

Arbetsbeskrivning

Vi ska titta på filmer om vattnets olika former, hur vattenmolekylen ser ut och vattnets kretslopp. Vi pratar och ställer frågor under tiden. 

Vi ska tillsammans skriva ner vilken nytta (nödvändigt) vi har av vatten och på vilket sätt vi kan ha nöje (inte nödvändigt) av vatten.

Du ska skriva ner och kunna förklara de ord och begrepp som hör ihop med vatten.

Du ska göra enkla experiment och undersökningar av vattnets egenskaper. Med hjälp av stödord och enkla anteckningar berättar du sedan om dina resultat.

Viktiga ord:

Sötvatten

Saltvatten

Atom

Molekyl

Kretslopp

Syre

Väte

Form

Fast

Flytande

Gas

Ånga

Smälta

Avdunsta

Kondensera

Stelna

Ytspänning

Bedömning

Jag kommer att bedöma vad eller hur du
 
Känner till vattnets egenskaper vid olika temperaturer
Känner till vattnets kretslopp
Känna till hur vattnet renas i naturen och av människan
Förstår människans beroende av vatten i naturen
Vet hur människan använder vatten till nytta och nöjen
Kan genomföra och utvärdera enkla systematiska undersökningar och experiment
Kan dokumentera undersökningar genom text och bild
Förstår och använda faktatexter om vatten från olika källor
Använder ord och begrepp som är knutna till just vatten och dess egenskaper 
Beskriver en vattenmolekyl och vad atomerna heter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Här skriver du namnet på matrisen (arbetsområdet)

Du han ännu inte de grundläggande kunskaperna.
Du har grundläggande kunskaper enligt målen för arbetsområdet
Du har goda kunskaper enligt målen för arbetsområdet
Du har mycket goda kunskaper enligt målen för arbetsområdet
Genomföra experiment
Du kan inte genomföra enkla undersökningar (experiment)
Du genomför enkla undersökningar utifrån givna planeringar och hjälper till att komma på enkla frågor.
Du genomför enkla undersökningar utifrån givna planeringar och kommer på enkla frågor och planeringarsom efter någon förbättring fungerar.
Du genomför enkla undersökningar utifrån givna planeringar och kommer på enkla frågor och planeringarsom fungerar.
Dokumentera experiment
Du gör inga dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Kemin i naturen
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Ny aspekt
Du kan ännu inte diskutera hur vatten fungerar.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur vatten fungerar
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur vatten fungerar.
Du kan diskutera på ett väl utvecklat sätt hur vatten fungerar.
Ny aspekt
Du vet inte hur en vattenmolekyl ser ut och du känner inte till vattnets tre former.
Du vet vad vattenmolekylen består av och känna till vattnets tre olika former.
Ny aspekt
Du kan ännu inte vattnets kretslopp.
Du kan beskriva vattnets kretslopp på ett bra sätt.
Du kan beskriva vattnets kretslopp på ett utvecklat sätt.
Ny aspekt
Du vet ännu inte hur vi får vattnet i våra kranar.
Du skall kunna förklara hur vi får vattnet i våra kranar på ett ganska bra sätt.
Du skall kunna förklara hur vi får vattnet i våra kranar på ett ganska bra sätt.
Du skall kunna förklara hur vi får vattnet i våra kranar på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: