Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO:Tema Kroppen

Skapad 2018-11-25 09:26 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Grundskola 2 NO (år 1-3)
När vi arbetar med temat kroppen ska du få lära dig om vilken funktion några av människans kroppsdelar har och lite om betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att de ska fungera och du ska må bra.

Innehåll

Tema Kroppen

Ditt mål:

-      Kunna namnge och veta vilken funktion några av människans kroppsdelar har.

-      Veta lite om betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Hur ska vi arbeta:

Vi ska bland annat se film, läsa, skriva, svara på frågor både muntligt/skriftligt, diskutera, rita och göra enkla naturvetenskapliga undersökningar. Vi kommer både jobba enskilt, parvis och i grupp.

Hur bedöms du:

Genom att aktivt delta i samtlig undervisning där du ställer och svarar på frågor och visar att du hela tiden försöker göra ditt bästa. Bedömningsmatrisen visar vad du bör kunna efter alla lektionerna.

 

Bedömningsmatris tema Kroppen åk 2

Kroppsdelar och inre organ.

NO 1-3

Du namnger några kroppsdelar och inre organ.

Du namnger och berättar om några olika kroppsdelar och inre organ och deras placering i kroppen

Du namnger och berättar om flera olika kroppsdelar och inre organ och kopplar ihop några av dem med vilken funktion de har.

Hälsa

NO 1-3

Du berättar om något som är viktigt för vår hälsa.

Du berättar om flera olika saker som är viktiga för vår hälsa.

Du berättar om flera olika saker som är viktiga för vår hälsa och motiverar varför.

Faktatext

Sv 1-3

Du skriver enkla meningar utifrån givna stödord.

Du formulerar en enkel faktatext utifrån tankekarta som vi skapat tillsammans.

Du formulerar en faktatext utifrån stödord som du själv sökt ur en eller flera källor. Du skriver detaljerat och målande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: