Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 48

Skapad 2018-11-25 09:27 i Tiunda förskola Uppsala kommunala förskolor
Veckoplanering.
Förskola
Från och med nu kommer vi att lägga ut våra veckoplaneringar här i Unikum så att ni vårdnadshavare kan följa det vi gör på förskolan och ta del av våra pedagogiska syften och tankar. Här kan ni även få information om det är något speciellt som kommer att hända i veckan som kan vara bra att veta.

Innehåll

Hållbarhet från det enkla till det komplexa, undersökningsfasen 

Vi har nu befunnit oss i undersökningsfasen en längre tid och barnen har fått prova på en mängd olika aktiviteter, material och upplevelser. Vi har bland annat arbetat med färg, lera, dans och kodning på olika sätt. Vi har lite smått påbörjat ett delprojekt kring robotar och dans och om barnen visar fortsatt intresse kan detta bli något vi fördjupar oss i.

Värdegrundsarbete med trygghetsvandringar för barnen

Vecka 48 påbörjar vi höstens utvecklingssamtalsperiod vilket innebär att vi kommer att samarbeta med Rosa grupp 1 och avdelning Orange längre stund på förmiddagarna. Under samarbetstiden på gården kommer ett barn i taget få gå en så kallad trygghetsvandring på stora gården tillsammans med någon av oss förskollärare. Det är en kartläggning för att få kännedom om barnens upplevelse av trygghet och trivsel vilket gör barnen delaktiga i förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi kommer att följa upp kartläggningen tillsammans med barnen i form av barnråd med förhoppning om att ta reda på vad barnen har för utvecklingstankar och önskemål gällande förskolans stora gård. I utvecklingsgruppen kommer vi att analysera kartläggningen och det som framkommer vid lärgruppernas barnråd i syfte att planera förebyggande insatser i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. När vi vid utvecklingssamtalet följer upp barnens trygghet och trivsel kommer några men inte alla barn ha hunnit göra trygghetsvandring på gården. I kommande lärloggsinlägg synliggör vi hur trygghetsvandringen har gått till.

Uppgifter

 • Planering vecka 48

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: