Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik år 8

Skapad 2018-11-25 11:36 i Björndammens skola Partille
Grundskola 8 Matematik
Tal i bråkform, som till exempel 1/4, 1/5 , eller 3/12 är alltså tal som inte är hela. Det är DELAR av hela tal ( i olika storlekar),. Vi ska bekanta oss med bråktalen, lära oss hur man räknar med dem, och användning av de kunskaperna kring bråktalen i vardagssituationer som vi stöter på i stort sett dagligen.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • vad ett bråk är
 •  skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
 •  jämföra storleken på olika bråk
 •  räkna ut en viss del av ett antal
 •  addera och subtrahera bråk med olika nämnare 
 • Multiplicera olika bråk med hela tal och med andra bråktal
 • veta vad som menas med förlängning och förkortning

Förekommande begrepp som du ska lära dig:

 • bråk
 • täljare
 • nämnare
 • bråkform
 • blandad form
 • likvärdiga bråk
 • förlänga bråk
 • förkorta bråk
 • enklaste form
 • delen
 • det hela

Metoder vi använder:

 • Förlänga och förkorta bråk, med hjälp av gemensamma nämnare 
 • Addera och subtrahera bråk
 • multiplicerar bråktalen
 • Beräknar det hela, utifrån delarna...exempel: (räkna bråktalet som ska adderas till ett givet bråktal, ...så att summan blir ETT  helt tal.) 

Arbetsmetoder

 • Genomgångar med exempel på problemlösning 
 • Arbete i mattebok 
 • Skriftligt prov

Bedömning

 • Dina kunskaper om begrepp och samband mellan begreppen
 • Din förmåga att välja metod och hur väl metoderna genomförs
 • Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används att lösa problem
 • Hur du för ett resonemang. exempel på hur du tänkte när du löste uppgiften. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matris i matematik

Förmågan har inte testats
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Problemlösning
hur väl eleven genomför procedurer och beräkningar. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Du löser enkla matematiska problem, beskriver din metod och ger enklare omdöme om tillvägagångssätt och resultatets rimlighet.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och ger utvecklade omdömen om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och ger välutvecklade och nyanserade omdömen om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet. Du kan tolka olika situationer och formulera frågor på ett välutvecklat sätt med matematiska uttrycksformer.
Begrepp
i vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Du kan ge enklare beskrivningar av matematiska begrepp. Du använder grundläggande matematiska begrepp med säkerhet i kända vardagliga situationer.
Du har goda kunskaper om begrepp och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera olika uttrycksformer.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar och generella förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera avancerade uttrycksformer.
Metod
kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder.
Du väljer och använder grundläggande metoder på ett korrekt och säkert sätt. Du använder överslagsräkning, skriftliga metoder, huvudräkning och tekniska hjälpmedel.
Du visar goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem korrekt och med säkerhet.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem på ett korrekt sätt och med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: