Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fornnordiska berättelserna och de nordiska språken

Skapad 2018-11-25 13:25 i Friskolan i Kärna Grundskolor
Grundskola 6 SO (år 1-3) Svenska
"BÄTTRE BÖRDA BÄR INGEN ÄN MYCKET MANNAVETT" "INGEN ÄR SÅ GOD ATT DEN INTE HAR NÅGOT FEL. INGEN SÅ DÅLIG ATT DEN ALLS INTE DUGER" "ANFÖRTRO DIG ÅT EN, INTE TVÅ VAD TRE VET, VET HELA VÄRLDEN" (Havamal)

Innehåll

Det här kommer vi att göra:

Ämnesintegrerat med historia i SO kommer ni att få läsa och lyssna till några av de fornnordiska berättelserna ur Eddan. Vi samtalar kring och undersöka stilmarkörer som t.ex allitteration och skriver egen vers. Du kommer också att få öva dig på att skriva egna texter inspirerade av de fornnordiska berättelserna, både faktatexter och berättande texter. 

Du kommer att få lära dig om språkets utveckling i Sverige från forntid till dagens svenska. Vi kommer att prata om vilka språk som påverkat svenskan över tid och vilka språkutbyten som t. ex vikingafärderna innebar. 

Du kommer också att få bekanta dig med några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vi kommer att titta närmare på den nordiska runraden och jämföra  fornnordiska uttryck från t.ex lagtexter och runstenar med dagens språkbruk. 

 

Syfte:

Du ska öva dig i att lyssna/ läsa och utveckla bra sätt för att minnas. Du ska öva dig i att tala och skriva.

Du ska bli bättre på att lyssna till/läsa och analysera fornnordiska berättelser. 

Du ska lära dig mer om det svenska språkets historia, hur det hänger ihop med andra nordiska språk och hur det utvecklas och förändras. 

 

När:

Vi kommer att arbeta med detta under svenskalektionerna, i fyra veckor, fram till jul.

 

Så här kommer dina kunskaper bedömas:

Hur du varit  muntligt aktiv i samtal och diskussioner under lektionerna.

Hur du visar förståelse och tolkar innehållet olika texter du läser och lyssnar på.

Hur du använder nya ord och nya begrepp i samtal och eget skrivande.

Egna skrivna texter och verser under perioden och hur bilder och skisser samspelar med texterna. 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Att skriva en faktatext

 • Att skriva stavrim - allitteration

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: