Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text årskurs 5

Skapad 2018-11-25 13:53 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Inom detta område arbetar vi med textgenren berättande text. Du kommer att få läsa exempeltexter, arbeta tillsammans i grupp/par och enskilt. Vi kommer att ha muntliga genomgångar om olika språkregler, samt hur en berättande text är uppbyggd. Vi kommer också att träna på personbeskrivningar och miljöbeskrivningar.

Innehåll

En berättande text måste innehålla:

 • Rubrik
 • Inledning (talar om vem det handlar om, var och när det händer)
 • Händelser eller flera händelser
 • Problem/hinder
 • Lösning på problem/hinder
 • Avslutning

En berättande text ska ha vissa språkliga drag:

 • Preteritum (dåtid)
 • Första eller tredje person ("jag" eller han/hon)
 • Beskrivande verb
 • Dialoger
 • Uttrycksfullt språk
 • Sambandsord

 

 

 

Bedömning:

Dessa förmågor kommer att bedömas:

Du ska:

- kunna  skriva en text med ett begripligt innehåll och en tydlig röd tråd

- kunna använda strukturen för en berättande text.

- kunna använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet

- kunna måla upp din berättelse genom att ha med person- och miljöbeskrivningar

 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

 Ht-18

Begreppslista:

 • Huvudpersoner
 • Problem/hinder
 • Struktur
 • Inledning
 • Handling
 • Avslut
 • Karaktärer
 • Personbeskrivning
 • Miljöbeskrivning
 • Berättarperspektiv
 • Skiljetecken

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6

Matriser

Sv SvA
Berättande texter årskurs 5

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Skriva, berättande text
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skriva, skrivregler
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skriva, person- och miljöbeskrivningar
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: