Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska lösningar-elektricitet och tekniska yrken

Skapad 2018-11-25 13:59 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Teknik
Undervisningen och arbetet syftar till att utveckla kunskap och förståelse för att teknisk verksamhet och den egna användningen av tekniska lösningar har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön.

Innehåll

Centralt innehåll:

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, t.e.x larm eller belysning.

Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken inom alla samhällsområden

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

Förmågor som tränas:


identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

 

 

Genomförande:

 

Undervisningen kommer att innehålla:

 

Gemensamma genomgångar och diskussioner om tekniska lösningar, elkomponenter och tekniska yrken och arbetsplatser.

Faktatexter att läsa och frågor att besvara.

Begreppsförståelse kommer vi att arbeta gemensamt med för att utveckla förmågan att analysera, värdera och beskriva tekniska lösningar och teknik i yrken och vardag.

Skriftligt prov.

 

Bedömning:

 

Bedömning sker enligt det kunskapskrav som nämns i matrisen.

 

Din förmåga att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

 

Din förmåga att beskriva tekniska lösningar som består av elkomponenter.

Matriser

Tk
Teknik - Kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
E
C
A
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: