Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - hjulet åk 3 Pluggparadiset

Skapad 2018-11-25 14:50 i Pluggparadiset Uppsala
Grundskola 3 Teknik
I det här arbetsområdet kommer du att få veta mer om hjulet och axeln. Vi kommer att ta reda på hur och varför hjulet uppfanns och hur det används idag. Du kommer att få göra en ritning och bygga ett eget fordon med hjul och axel.

Innehåll

 

Förmågor du kommer att få träna

 

Mål med arbetet

Du ska kunna:

Begrepp

 • innovation
 • teknisk lösning
 • behov
 • dokumentera
 • konstruera
 • samverka
 • mekanism
 • egenskap
 • fördel
 • nackdel
 • dreja
 • drejskiva
 • forma
 • släde
 • utrustad
 • eker
 • nav
 • förstärka
 • slitage
 • frakta
 • tillverka
 • fordon

Arbetssätt 

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter 
 • se faktafilmer
 • titta på bildspel 
 • diskutera och använda vår faktakunskap för att ta ställning till fördelar och nackdelar med tekniska lösningar på hjul för individ, samhälle och miljö


Du kommer att:

 • rita en skiss på en konstruktion av ett fordon med hjul och axel
 • bygga ett fordon med hjul och axel efter din skiss 
 • testa att din konstruktion kan rulla.
 • undersöka hur långt ditt fordon rullar
 • komma på förslag hur din konstruktion kan förbättras
 • dokumentera ditt arbete med text och bild
 • använda din dokumentation i diskussion och reflektion 
 • jämföra din dokumentation med andras 

IKT i undervisningen sker genom:

 • att fota arbetet

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • du kommer få göra en egen ritning och bygga efter den
 • du kommer att få förbättra din konstruktion
 • vi utgår från klassens tidigare erfarenheter i diskussioner

 Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

Formativ bedömning

 • prova, diskutera och utvärdera din konstruktion
 • förbättra konstruktionen och föra enkla resonemang dels kring hur några föremål har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Summativ bedömning

 • dokumentation i text och bild

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: