Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - jord

Skapad 2018-11-25 14:53 i Västra Berga skola Helsingborg
Arbetsområde: NTA - jord
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Varför är det viktigt för oss människor att ha kunskap om jord?

Du ska få lära dig vad jord består av och hur man känner igen olika sorters jord. Du ska också få lära dig hur man gör en kompost och vad som händer där.

Innehåll

Syftet med undervisningen:

Eleverna ska utveckla kunskaper om
 biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva
 och naturen. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både
 systematiska undersökningar och olika typer av källor. 

Målet med arbetsområdet är:

 • Du vet vad jord består av och hur man känner igenom olika slags jord.
 • Du vet hur man gör en kompost och vad som händer där.
 • Du förstår att kunskap om jord är viktig för oss människor och djur.
 • Du kan lyssna på andra med respekt och berätta vad du själv tycker.
 • Du utför enkla systematiska observationer och experiment och kan jämföra förutsägelser med resultat.

 

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

 • Göra kompost med och utan maskar
 • Undersöka olika jordprover, lyssna, känna, titta, lukta
 • Odla växter i olika jordmåner och i plaströr
 • Undersöka hur olika jordmåner reagerar med vatten
 • Utföra undersökningar/observationer med förutsägelser och resultat
 • Arbeta utifrån kooperativt lärande i t ex lärpar och hemgrupper

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 • beskriver vad man kan hitta i jorden och vad som kännetecknar olika jordsorter.
 • beskriver vad som händer i en kompost. 
 • förstår och kan förklara varför det är bra för oss människor att veta vad jorden består av.
 • utför enkla undersökningar och observationer kring ämnet jord.
 • kan jämföra dina egna resultat med andras.
 • dokumenterar dina undersökningar och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.

Dokumentation

 • NTA-bok, illustrationer, förutsägelser och resultat. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
NTA - JORD bedömningsmatris

BEDÖMNING

>>>
>>>
Ord och begrepp
jord, humus, sand, lera, kompost, kompostmask, laboration, provrör, bägare, pipett
du använder några ord och begrepp när någon frågar
du använder de flesta ord och begrepp och oftast i rätt sammanhang
Samarbeta
grupparbete fyra elever ansvarsfördelning inom gruppen utifrån givna instruktioner
du samarbetar oftast men behöver ibland bli påmind
du samarbetar självmant
Observera och jämföra
du observerar när någon påminner och gör någon egen jämförelse
du observerar självmant och gör några egna jämförelser
Tolka resultat
du gör någon egen tolkning av dina resultat med stöd
du gör egna tolkningar av resultat och lyssnar till andras förslag
Dokumentera
utifrån givna instruktioner, alla i gruppen hjälps åt med formulering
du ger något förslag på dokumentation och med lite påminnelse och uppmuntran tar du ansvar och dokumenterar
du ger några förslag på hur dokumentationen kan göras och lyssnar till andras förslag. Du tar fullt ansvar för dokumentationen och använder dig av den för att repetera och komma ihåg inför och under laboration
Fakta
Jord innehåller växter, djur och deras nedbrutna rester samt partiklar av olika storlekar av sand och lera.
du kan med stöd (t ex bilder, stödord) återge vad jord består av och kan återge den för andra
du har tillgodogjort dig denna fakta och kan återge den för andra. Du kan använda dig av fakta för att dra slutsatser ( tex jordar i olika delar av världen)
Fakta
Sand, lera och humus är de tre beståndsdelarna i jord. Deras egenskaper (kornstorlek, om det flyter/sjunker etc) kan beskrivas genom enkla tester.
du är förtrogen med de tre beståndsdelarna och vet att de har olika egenskaper.
du är väl förtrogen med de tre beståndsdelarna och vet vilka egenskaper var och en har. Du har förmågan att koppla några av undersökningarna till jords egenskaper. ( Titta,känna, lukta, lyssna, smeta ut,rulla, flyta/sjunka)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: