👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Värdegrund

Skapad 2018-11-25 15:52 i Fjällbacka Skola Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola F – 1 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med skolans värdegrund. Fjällbacka skolas vision har ledorden självförtroende, nyfikenhet, engagemang, respekt och empati. I arbetet med de här begreppen får du träna på att arbeta tillsammans, visa respekt för andra människor, ta ansvar, göra rätta val och ha roligt ihop.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål

Under värdegrundsarbetet får du möjlighet att utveckla dina färdigheter i:

 • att vara en bra kompis

 • att visa andra respekt

 • att känna dig trygg i vad du klarar av och vad du behöver hjälp med

 • att arbeta tillsammans med andra på ett bra sätt

 • att följa regler och normer som finns till för allas bästa

 • att förstå att andra tycker och tänker på andra sätt och har andra erfarenheter än vad du har

 • att kunna uttrycka dina känslor och tankar och våga stå för dem

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Arbetet kommer att löpa under hela vårterminen, ett tillfälle i veckan. Vi kommer att arbeta ihop med Förskoleklassen.

Vi använder:

 • Filmer som vi sedan diskuterar

 • Lekar och gruppövningar 

 • Bild och skapande

 • Läsa sagor och berättelser 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Vi har inga bedömningskriterier eller kunskapskrav för detta arbetet. Däremot kommer vi att följa upp arbetet varje vecka med en praktisk utvärdering. Varje elev får välja en pärla att trä på ett snöre, pärlans färg visar hur eleven tycker att veckan gått.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11