👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen åk 8

Skapad 2018-11-25 17:18 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Religionskunskap
Religionen har alltid funnits i människans liv för att försöka förklara varför livet är som det är och vad som är meningen med livet. Därför är religion en viktig del i människans kultur och för att skapa en ömsesidig förståelse mellan människor läser vi religion. En ny religion - Kristendomen - började växa fram efter Jesus död.Två tusen år senare har den fler anhängare än någon annan religion i världen. Hur gick det till? Och varför ser inte kristendomen likadan ur överallt? För att finna svar på¨frågorna måste vi återvända till vår tideräknings början.

Innehåll

Uppgifter

 • Brevet från Sonal

 • Brevet från Sonal

 • Kärlekens villkor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re

Matriser

Re
Kristendomen

Rubrik 1

På väg
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Aspekt 1
Ha kunskaper om världsreligionerna
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du har grundläggande kunskaper om kristendomens riktningar Använder korrekta fakta när du beskriver.
Du har goda kunskaper om kristendomens riktningar. Använder relevanta och korrekta fakta.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomens riktningar Använder genomgående relevanta och korrekta fakta.
Ny aspekt
Se samband och generella mönster
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Beskriver centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen. Berättar om en viktig ritual t ex äktenskapet
Förklarar och visar på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen. Kopplar ritualen med en tanke eller handling inom religionen.
Förklara och visar på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen. Kopplar samman ritualen med både tanke och handling inom religionen.
Ny aspekt
Föra resonemang om likheter och skillnader
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
För enkla resonemang om någon likhet eller skillnad mellan eller inom olika religioner.
För utvecklade resonemang om några likheter och/eller skillnader mellan eller inom religionen.
För välutvecklade resonemang om några likheter och skillnader mellan eller inom religionen.
Ny aspekt
Resonera om hur samhälle, religion och individ påverkar varandra
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du kan beskriva enkla samband med enkla resonemang, då du visar på orsak och konsekvens.
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade resonemang, då du visar på orsaker och konsekvenser utifrån olika aspekter. .
Du kan beskriva komplexa samband med välutvecklade resonemang, då du visar på orsaker och konsekvenser utifrån flera olika aspekter.
Ny aspekt
Livsfrågor och identitet (Hur livsfrågor skildras i olika sammanhang. Hur religioner och livsåskådningar kan forma identiteter. )
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
… enkla resonemang….på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
… utvecklade resonemang… på ett sätt som för resonemanget framåt.
… välutvecklade och nyanserade resonemang… på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Ny aspekt
Källor (använda källor och föra resonemang om källornas trovärdighet)
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
…på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang
… på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
… på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang