Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap, Globala frågor

Skapad 2018-11-25 17:47 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Globalisering är kanske det mest använda begreppet för att beskriva vår tids utveckling. Globalisering innebär ökat beroende mellan världens människor; ju mer globaliserad världen blir desto mer påverkar händelser ute i världen dig och din tillvaro. Ekonomi, kultur och kommunikationer är allt mindre beroende av gränser mellan länder. Men, även sådant som vi helst vill vara utan förflyttar sig allt lättare och snabbare.

Innehåll

Det här arbetsområdet tar sin utgångspunkt i dagens globalisering och är indelat i fyra huvuddelar:

• Befolkningsutveckling
• Fattingdom och utvecklingsfrågor
• Internationell politik
• Dagens krig och konflikter

 

Arbetsmaterial: läroboken ”Struktur”, sidorna 178-219 (ej 186-195), anteckningar, instuderingsfrågor

Utvärdering av dina kunskaper sker kontinuerligt genom muntliga diskussioner och uppgifter under lektionstid, dels genom förhör/prov. Gör du ett gott arbete varje lektion och ser till att ta igen om du är frånvarande så kommer det gå alldeles galant det här. Lycka Till!

 

Övergripande frågor och kunskaper som bygger på kunskapskraven.  

 • Kan du den ”demografiska transitionsmodellen”? Vilka slutsatser kan man dra från den?
 • Varför skaffar människor färre barn när deras levnadsstandard ökar?
 • Hur, var och varför sker migration? Ge exempel från dagens värld och historiskt.
 • Kan du modellen ”underutvecklingens onda cirklar”? Kan du resonera om bakomliggande faktorer och eventuella lösningar!
 • Vilka (stora och kända) internationella organisationer finns det som jobbar för mänsklighetens bästa? Hur jobbar de?
 • Vilka typer av konflikter är mest överhängande i dagens värld? Resonera och använd begreppen terrorism, krigsherrar och kärnvapen i ditt resonemang.

 

Kunskapskrav från Lgr11 utvalada för detta arbetsområde 

 • Använda begrepp och modeller
 • Resonera om hur samhälle och individer på verkar varandra
 • Undersöka samhällsfrågor och beskriva samband
 • Redogöra för mänskliga rättigheter

 

Centralt innehåll utvalt från Lgr11 

 • Olika organisationers arbete för att främja de mänskliga rättigheterna
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger ihop och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: