Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Te Uppfinningar Åk 7 ht-18

Skapad 2018-11-25 18:05 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Vad är en uppfinning? Kan vem som helst bli uppfinnare? Hur gör man en ritning?
Grundskola 7 Teknik
Alla bra uppfinningar börjar med en idé, som man sedan testar och ser om den fungerar. Det är inte alla idéer som blir något och ibland kan något som man inte tyckte var någon nytta med bli en stor uppfinning. När man ser eller hör om en bra uppfinning tänker man ofta "Jaaa, varför tänkte inte jag på det."

Innehåll

Mål

Detta arbetsområde skall ge en insikt i hur tekniska lösningar "uppfinningar" kommer fram och hur det påverkar oss i vår vardag och samhället i helhet. Hur teknkutvecklingen har utvecklats över tid och att värdera konsekvenserna av olika teknikval.

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med ett antal uppgifter som visar på olika aspekter med uppfinningar så som:
Vad är en uppfinning?
Vem är en uppfinnare?

Ritteknik - både för hand och digitalt
Vi kommer att försöka sätta in olika tekniska lösningar i ett tidsperspektiv.
Titta på olika uppfinningar och försöka se vad de skall användas till.
Designa din egen uppfinning. Alternativt tänk på en förbättring av en redan existerande uppfinning. Motivera materialvalet i produkten, om den hade tillverkats på riktigt, med tanke på återvinning, återanvändning och miljö.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta med olika uppdrag där du får

- rita för hand

- rita digitalt i Tinkercad

- redovisa existerande saker i hemmet som du skulle vilja förändra

- designa en egen uppfinning alternativt förändra/förbättra en befintlig pryl

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning kommer att göras på muntliga redovisningar, skriftligt läxförhör, inlämnade dokument och ritningar.

Reflektion

Har du lyssnat uppmärksammat vid genomgångarna?
Hur har du gjort för att förstå ditt uppdrag/uppgift innan du sätter igång?
Vad har du lärt dig för något nytt eller fått en djupare insikt i hur den tekniska utvecklingen sker? Motivera och utveckla.
Hur tycker du att du uppfyllt dina mål under arbetsområdet? (Klicka i matrisen om du vill)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik Uppfinningar

Ej uppnått målen för E-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej utfört
Aspekt 2
Material (inte säkert att detta bedöms)
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Aspekt 3
Uppfinningen (själva idén)
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklingsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklingsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklingsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Aspekt 3
Uppfinning -digitalt visad i Tinkercad alternativt - egen konstruerad modell (inte säkert att detta bedöms)
Kan genomföra konstruktionsarbeten genom att utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Kan genomföra konstruktionsarbeten genom att utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Kan genomföra konstruktionsarbeten genom att utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Aspekt 5
Ritteknik. Ritning för hand av tändsticksask respektive sammanfogade träklossar
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med ritningar där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med ritningar där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med ritningar där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Aspekt 5
Uppfinningen, ritning för hand (inte säkert att detta bedöms)
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med ritningar där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med ritningar där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med ritningar där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Aspekt 5
Rapporten
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Aspekt 6
Drivkrafter teknikutveckling (läxförhör)
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Aspekt 7
Teknikens påverkan på individ, samhälle och miljö (läxförhör)
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: