Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolets kemi åk 8

Skapad 2018-11-25 18:16 i Torpskolan Lerum
I den här kursen kommer vi att undersöka kolets egenskaper och betydelse för liv och miljö. Dessutom kommer vi att ta upp hur vi människor använder oss av naturens resurser och vad det innebär för en hållbar utveckling. Vad kan man göra med organiskkemi? Hur har våra fossila bränslen bildats, varför kan diamant vara så hårt och kol så mjukt när det är samma atomer som sitter ihop? Många frågor finns och organisk kemi eller kolets kemi svarar på många av dina frågor.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Utan kolatomen och dess unika egenskaper skulle det inte finnas plast, trä, gummi, socker, bröd eller kött. Det skulle inte existera något sådant som bensin, olja eller alkohol. Men viktigast av allt: varken du eller jag eller något levande över huvud taget skulle finnas utan kolatomer.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

.

Centralt innehåll

Centralt innehåll:

Kemin i naturen

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp
  • Fotosyntes och förbränning.
  • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön

 

Kemin och världsbilden

  • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

 

Kemins metoder och arbetssätt

  • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Efter avslutat område ska du kunna:

Efter avslutat område ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

Atom (med dess elementarpartiklar), molekyl, Kolets kretslopp, kolets tre grundformer, fossila bränslen, raffinering, Tre olika typer av kolväten dvs Alkaner, alkener och alkyner (enkel- dubbel- och trippelbindningar) Metanol, etanol.

Planera och genomföra en undersökning samt dokumentera denna.

Redogöra för hur grundämnet kol cirkulerar i ett kretslopp och på vilket sätt fotosyntes och förbränning är centrala begrepp för förståelsen av kretsloppet

Samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö och samhälle. (växthuseffekt, fossila bränslen, biobränslen).

Beskriva och ge exempel på några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Undervisning

Detta arbetsområde kommer vi att arbeta med lärarledda lektioner, se faktaprogram samt göra laborationer inom området.

Matriser

Ke
Kolets Kemi ÅK 8

Kemi

E
C
A
Begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Resultat, rimlighet & förbättringar
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Upptäckter & deras betydelse
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: