Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevledd idrottslektion

Skapad 2018-11-25 19:10 i V Bodarna skola Alingsås
Planera en egen lektion,lek eller uppvärmning.
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Ni kommer att få planera och leda en del av en lektion tillsammans med en eller två klasskamrater. Ni kommer också att få delta på lektioner där era klasskamrater leder utifrån sin planering.

Innehåll

Inledning och syfte

Att eleverna ska kunna ta hand om sin egen träning är ett långsiktigt syfte med ämnet idrott och hälsa. För att klara detta behövs kunskaper om hur man kan planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Det innebär att eleverna ska få lära sig att ta initiativ till och genomföra rörelseaktiviteter, anpassa aktiviteterna efter sina behov och därefter dra slutsatser av effekterna. 

Undervisning och arbetssätt

Ni kommer att få planera er lektion utifrån givna kriterier. Efter det kommer ni att få leda er egen planerade lektion och delta på era kamraters lektioner.

Uppgiften är uppdelad i två delar.

 1. Tillsammans diskuterar vi hur man kan planera, genomföra och utvärdera olika rörelseaktiviteter. 
 2. Vidare kommer du tillsammans med din kompis att praktiskt genomföra den planerade lektionen. Lektionen kommer avslutas med en diskussion tillsammans med klassen, men även enskilt med läraren.

Vad bedöms                                                                                                                

Innehåll, engagemang, tydlighet, planering, ledarskap

- Hur bra ni kan förklara er uppgift för de andra (har ni förklarat så att alla vet vad de ska göra?)

- Om er uppvärmning fungerar som uppvärmning (är alla aktiva? Blir man varm på uppvärmningen?)

- Om ni har anpassat er aktivitet efter gruppen (är övningarna tillräckligt svåra eller är de för svåra?)

- Hur aktiviteten fungerar (är alla aktiva?)

Hur går bedömningen till

 På lektionerna när ni deltar och när ni leder, jag kommer även att göra viss bedömning utifrån pappret där ni gjort er lektionsplanering.

Uppgifter

 • Checklista, egen idrottslektion

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Elevledd idrottslektion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Organisation
Deltar inte vid planeringen och är inte med och skriver planeringen
Visar intresse och deltar både i planeringen och inlämningsuppgiften
Deltar och är aktiv i hela planeringen. Du försöker öven kompromissa då flera förslag dyker upp.
Har ett stort deltagande och är mycket aktiv, lyssnar på kompisarna och kan kompromissa med de olika förslagen som dyker upp.
Leda aktiviteter
Har svårigheter att leda lektionen eller också deltar du inte alls.
Du visar att du kan leda en uppvärmning / lek.
Du visar att du kan leda aktiviteterna på lektionen genom att vara tydlig så att era elever förstår vad de ska göra.
Du visar på ett stort ledarskap under lektionen samtidigt som du låter andra i gruppen få komma till tals.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: