Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogens djur

Skapad 2018-11-25 19:37 i Vikarbyns skola Rättvik
Pedagogisk planering för att skriva faktatext.
Grundskola 1 – 3 Svenska NO (år 1-3)
Samtidigt som vi arbetar med älgen och rovdjuren i skogen kommer vi att titta närmare på hur en faktatext är uppbyggd. Du ska få träna på att skriva egna faktatexter och inhämta kunskap från olika medier.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska:

 • Lära dig hur en faktatext är uppbyggd.
 • Utveckla din förmåga att skriva faktatexter med tydligt innehåll och struktur. Använd egna ord och meningar.
 • Lägga till bilder till din text som förstärker budskapet.
 • Lära dig om hur djuren i skogen lever. Utseende, levnadssätt, egenskaper, fiender och föda.

Hur ska du lära dig detta?

 • vi skriver upp på tavlan vad vi redan vet om det djur vi ska arbeta med
 • vad vill vi lära oss mer? Vad är vi nyfikna på att lära oss?
 • lyssna och titta på fakta från olika medier som filmer och faktatexter.
 • lyssna när någon annan läser faktatexter
 • diskutera den fakta vi tar del av
 • lyssna på genomgång om hur man skriver faktatexter
 • titta på olika faktatexter och hur de är upbyggda
 • skriva egna faktatexter och få feedback
 • läsa faktatexten för en kompis eller en vuxen.

Bedömning

Jag bedömer utifrån hur du:

 • deltar aktivt på lektionerna.
 • kan berätta något om det djur som vi för tillfället arbetar med.
 • kan skriva, eller ge förslag på innehållet i, en faktatext om djur.
 • kan komma med förslag på det som är bra och förbättringar som kan göras när vi tittar på andra skrivna faktatexter.

Efter avslutat arbete gör vi en kahoot med fakta om det djur vi för tillfället har arbetat med och där jag då ser vad du har lärt dig under arbetetets gång

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: