Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träskål

Skapad 2018-11-25 21:03 i Vinbergsskolan Falkenberg
Slöjda en skål i trämaterialet lind eller al.
Grundskola 5 Slöjd
Urholkning, skål med trämaterialet lind I slöjdprocessen ges eleven möjlighet att lära sig att hantera stämjärn, skölp och träklubba på ett säkert sätt.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. 
Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
- Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Uppgift: Urholkning

- Eleven ges möjlighet att bearbeta/forma trämaterialet lind.
- Eleven skissar sin skålform. 
- Klipper ut formen, ritar det på materialet lind.
- Verktyg och redskap som eleven ges möjlighet att bekanta sig med är bland annat;  stämjärn,skölp, träklubba, sickel, sandpapper, såg och rasp/fil. Att på ett säkert sätt använda skärande verktyg.

 

Innehåll:

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen.

Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet vid urholkning av skålen.

Vid urholkningen av skålen ta sig tid och undersöka olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Att eleven dokumenterar sin slöjdprocess i ord och bild eller med bilder i sin slöjdlogg.

 

Bedömning.

Eleven tar ansvar över sitt slöjdarbete och arbetar noggrant, lyssnar på instruktioner, hanterar verktyg och redskap på ett säkerhet- och korrekt sätt samt säkerheten som gäller i träslöjdssalen.  

Eleven dokumentera sitt slöjdarbete av skålen i Classroom genom text och bild.

Eleven skriver utvärdering i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  C 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: