Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Djur ht 20

Skapad 2018-11-25 21:37 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 7 – 9 Svenska Biologi
Människan har artbestämt cirka 1,5 miljoner djurarter. Gemensamt för alla är att de måste andas, äta, göra sig av med avfallsämnen samt fortplanta sig och reagera på omgivningen. Varje art har sina speciella anpassningar för fungera i en viss miljö. Ni ska lära er de ryggradslösa -och ryggradsgrupper som finns och lite om deras anpassningar. Vi tittar på i vilken ordning de utvecklats under evolutionen och diskuterar globala målet "Ekosystem och biologisk mångfald". Ni ska dissekera ett ryggradslöst djur och ett ryggradsdjur för att jämföra likheter och skillnader mellan dem.

Innehåll

 

 

Globala mål som extra mycket berörs av området:

 

 

 

Innehåll 6-7 lektioner

Genomgång av djurgrupperna och vad som kännetecknar dem. Modeller och preparat. Övningar och arbete med fakta i filmer och i boken. 

Diskussioner om  anpassningar, biologisk mångfald  och artutrotning. Koppling till Globala målen.

Dissektion av ett ryggradslöst djur samt ett ryggradsdjur. Jämför deras anpassningar.

 

Bedömning görs på:

-Delaktighet under alla lektionsmoment

-Visad faktakunskap muntligt och på bedömningsuppgifter/provresultat.

Ni kommer att få ett digitalt test  i 2 delar: 

del 1) frågor med svarsalternativ på  begrepp och djurgrupper

del 2) frågor att svara mer utförligt på för att kunna visa mer kunskap. 

 

KUNSKAPSMÅL

 

DJUR UTAN RYGGRAD

Beskriv och ge exempel på:

Urdjur, svampdjur. nässeldjur, plattmaskar, rundmaskar, ringmaskar, blötdjur,  tagghudingar, leddjur och ge exempel på undergrupper till dem. Boken sid 102-103 och framåt

 

Beskriv insekters syn- och doftsinne

 

Beskriv ofullständig och fullständig förvandling hos insekter. Sid 102-103, 114-115

 

DJUR MED RYGGRAD

Kunna de 5 grupperna ryggradsdjur och veta vad som utmärker dessa sid 122-123

 

Beskriv egenskaper som är anpassningar till ett liv i vatten och ett liv på land hos ryggradsdjur. Sid 124-127 respektive 128-137

 

Känna till fördelar och nackdelar med att vara växelvarm (fiskar, groddjur, reptiler s 124) och jämnvarm (fåglar, däggdjur sid 132)

 

Valfri fakta om anpassning hos något djur 

 

 

LÄR MER-valfritt för dig som hinner, orkar och vill visa mer:

 

Välj ett eller flera av dessa så du kan beskriva enkelt eller mer utvecklat: 

 

- hur malaria sprids och påverkar kroppen sid 106-107

 

-hot mot korallrevens arter sid 108-109

 

-beskriv livscykeln hos en binnikemask sid 110

 

-ge exempel på problem med inplanterade arter sid 112

 

-varför vissa fiskar har  röda muskler och andra vita sid 140

 

-hur grodor fortplantar sig sid 141

 

-hur ormar är anpassade till att vara jägare  sid 142

 

Uppgifter

 • Bi anpassningar hos djur v 49

 • Anpassningar hos djur v 48

 • Biologi test på djurgrupper

 • Biologi. Dissektion eller alternativ uppgift teoretisk dissektion

 • Bi ryggradslösa djur 4 min

 • Bi dissektion av bläckfisk 5 min

 • Bi grodlek 30 s

 • Bi grodor utveckling 10 min

 • Bi animerad film om grodans utveckling 1.18 min

 • Bi Däggdjur genomgång 7 min

 • Bi

 • The mimic octopus

 • Stor bläckfisk 1 min

 • Ryggradsdjur 6 min

 • Ryggradsdjur 7 min

 • Biologi om ryggradslösa djur Begreppa

 • Bi Ryggradsdjur Begreppa

 • Biologi att öva på om djur

 • Bi filmfrågor Djurens indelning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: