Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 6

Skapad 2018-11-25 22:39 i Vallhamra skola Partille
Grundskola F
Vi lär oss om Sveriges historia ca 1600-1800. Området rör Stormaktstiden, Frihetstiden, Gustavianska tiden och Sveriges del i den globala världen.

Innehåll

Planering

Vi arbetar med svensk historia ca 1600-1800. Vi kommer att se på filmer, jobba med instuderingsfrågor, diskutera och mycket mer. Arbetet syftar mot att eleven skall kunna redogöra för dåtidens levnadsvillkor, se samband med vår nutid, kunna resonera och använda ämnestypiska begrepp. Vi kommer att dela upp vårt arbete i fyra delar: Stormaktstiden, Frihetstiden, Gustavianska tiden och Sverige i världen.

 

Kunskapskontroll

Eleverna kommer att få provtillfällen samt diskussionstillfällen i klassrummet för att visa sin kunskap. Håll koll på läxschemat för att veta provdatum som kommer meddelas i god tid och påminnas om flera gånger på lektionerna.

 

Studieteknik

Vi använder oss av ett historiskt spel för att träna sambandet orsak - konsekvens. Vi jobbar med anteckningar och anteckningsteknik samt filmer och föreläsningar.

Jag påminner om att börja i tid, gärna med en gång då ett prov kommer att komma inom en nära framtid och därmed är det ju en bra ide att faktiskt börja titta på vad vi gått igenom redan från början. Är man sjuk eller borta är det också elevens egna ansvar att höra med lärare och kamrater vad som missats och gärna skriva av en kamrats lektionsanteckningar.

Matriser

Historia åk 6

Kunskapskrav för betyg i slutet av årskurs 6

Ej uppnått godkänt
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: