Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 48

Skapad 2018-11-26 07:49 i Tiunda förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Denna vecka sätter vi igång med Utvecklingssamtalen och då kommer vi även passa på att gå Trygghetsvandringar med barnen för att ta del av deras tankar och åsikter om vår gemensamma miljö här på förskolan!

Innehåll

Vecka 48

Denna vecka blir lite annorlunda eftersom vi kommer att sätta igång med Utvecklingssamtalen och även utföra Trygghetsvandringar tillsammans med barnen. Detta tycker vi är viktigt eftersom vi får möjlighet att ta del av barnens erfarenheter och upplevelser kring olika platser på förskolan och på så sätt ge barnen inflytande över vår gemensamma miljö. Detta gör också att vi på ett medvetet sätt kan agera på platser som barnen eventuellt upplever som mer otrygga.

Det kommer gå till så att barnen får gå runt med en vuxen till olika platser på förskolan och sätta en smiley (glad, ledsen, arg) på foton som representerar de olika platserna. Barnet kan även få beskriva sitt val och motivera varför om barnet vill. På detta sätta kan alla barn på ett enkelt sätt delta och framföra sina åsikter! Vi kommer även sedan ha Barnråd för att följa upp kartläggningen och ytterligare tillsammans med barnen diskutera viktiga frågor! I Utvecklingsgruppen kommer vi därefter att analysera kartläggningen och det som framkommer vid lärgruppernas Barnråd i syfte att planera förebyggande insatser i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

 

Vi kommer även fortsätta med aktiv högläsning och skapa med vårt återvinningsmaterial samt leka olika lekar ute på gården!

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: