Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht18

Skapad 2018-11-26 08:16 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Matematik utifrån vårt projekt Alla får åka med.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Alla får åka med - Matematik

Tidsperiod:

Förskolans namn: Skogsgläntans förskola

Grupp: Dungen

Barnens ålder: 1-3

År och datum: November 2018

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Utifrån matematikkarusellen kommer vi att fokusera på former och antal, utifrån vårt projekt med sagan Alla får åka med.

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp samt 

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Barnen ska erbjudas möjligheter att möta former ut olika perspektiv. Vi vill ge barnen möjlighet att på ett lekfullt sätt möta de olika begreppen samt erbjuda barnen 1-5talet  i olika meningsfulla sammanhang.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Utifrån vårt projekt kommer vi att använda figurerna i sagan till att jobba med antal, formerna på lastbilen kommer att ligga till grund för vårt arbete med former. Vi arbetar i mindre grupper för att ge varje barn möjlighet till en större delaktighet och inflytande. 

Genom våra pedagogiska dokumentationer kan vi se barnens behov. Utifrån dessa utvecklar vi vårt matematikarbete i projektet.

- Vi ställer iordning våra lärmiljöer, Vi tar fram och synliggör former och siffror 1-5.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Genom dokumentationer i Unikum synliggörs barnens lärande för vårdnadshavare, barn och föräldrar. Vi visar bildspel i vår hall.

-Vi dokumenterar och synliggör bilder för barnen.

-Genom de tre dokumenten utvärderar vi vårt arebte.

Planeringen upprättad av:

Pedagogerna på Dungen

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: