Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi

Skapad 2018-11-26 08:24 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 4 Geografi
Sverige är ett avlångt land och det ser väldigt olika ut på olika platser. Med hjälp av filmer, böcker, kartor, utflykter och promenader undersöker vi klimat och natur i vårt fina land och vilka naturresurser vi har. Vi undersöker vilka spår inlandsisen har lämnat i vår natur, varför våra berg inte är så höga och var hav, sjöar och vattendrag finns i Sverige. Vi tittar också närmare på var människor bor i vårt land och vilka orsaker det kan finnas till att människor flyttar. Vi lär oss mer om hur vi kan använda kartor för att lära oss mer om vårt land. Vi tränar på att använda väderstrecken, kartans tecken och färger samt hitta rätt i en atlas. Dessutom tränar vi på Sveriges namngeografi.

Innehåll

 

Undervisning:

Så här arbetar vi:
Ser filmer om Sverges olika delar.
Läser faktatexter tillsammans.
Lär oss ord och begrepp som hör till geografin.
Jobbar i aktivitetsboken och diskuterar i grupp, enskilt och i hela klassen.
Tränar namngeografi på olika sätt, t.ex. Seterra.
Tränar på att läsa av tematiska och topografiska kartor.

Gör några utflykter och promenader för att se hur naturen egentligen ser ut i vårt närområde. 

 

 

Mål och bedömning

Detta kommer jag att bedöma:

Din förmåga att redogöra för några processer som formar och förändrar jordytan och vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.


Din förmåga att resonera om samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad (orsaker till att människor bor på vissa platser och vilka konsekvenser detta kan få)

 

Hur väl du kan använda geografiska begrepp när du när du förklarar, beskriver, diskuterar och resonerar.


Hur goda kunskaper du har om Sveriges namngeografi.

 

Hur väl du kan resonera kring hållbar utveckling.

 

Det visar du genom att:

Du presenterar dina kunskaper genom skriftliga/muntliga uppgifter, samt delta i samtal och diskussioner.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sverige

Träna mera.
Godtagbara kunskaper.
Mer än godtagbara kunskaper.
Du kan redogöra för processer som formar och förändrar jordytan och vilka konsekvenser det kan få för människor och natur
Du kan redogöra för någon process som formar och förändrar jordytan och någon konsekvens det kan få för människor och natur. Du för ett enkelt resonemang.
Du kan redogöra för flera processer som formar och förändrar jordytan och några konsekvenser det kan få för människor och natur. Du för ett utvecklat resonemang.
Du kan resonera om samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
Du vet skillnaden mellan natur- och kulturlandskap och du vet vilka naturresurser vi har och hur de kan användas. Du kan ge någon förklaring till varför människor bor på en viss plats.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva skillnaden mellan natur- och kulturlandskap,vilka naturresurser vi har och hur de kan användas. Du kan med flera exempel förklara varför människor bor på en viss plats.
Du har kunskaper om Sveriges namngeografi.
Du kan en del av Sveriges namngeografi. Du kan med hjälp av väderstrecken beskriva var olika platser ligger och hur stora de är i förhållande till varandra.
Du kan en stor del av Sveriges namngeografi. Du kan med hjälp av väderstrecken tydligt beskriva var olika platser ligger och hur stora de är i förhållande till varandra.
Du kan använda dig av geografiska begrepp
Du kan använda dig av ett fåtal av de geografiska begrepp vi arbetat med.
Du kan använda dig av några av de geografiska begrepp vi arbetat med.
Du kan resonera kring hållbar utveckling.
Du kan diskutera hållbar utveckling genom att på ett enkelt sätt förklara vad ekologisk odling är och varför det är bra att t.ex. panta burkar eller återvinna papper.
Du kan diskutera hållbar utveckling genom att på ett utvecklat sätt förklara vad ekologisk odling är och varför det är bra att t.ex. panta burkar eller återvinna papper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: