Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pp december- Matematik

Skapad 2018-11-26 09:13 i Håstaby förskola Hudiksvall
Insekters liv
Förskola
Julkalender med matematiska uppdrag

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Matematik

Tidsperiod: November

Förskolans namn: Håstaby

Grupp: Västergården

Barnens ålder: 2-5

År och datum: 2018-11-26

Planeringen Upprättad av:

Personalen på Västergården  

 

Vilket innehåll ska behandlas?

- Matematik

 

Vilka målområden i läroplanen berörs?

 

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
 
 Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?

- samarbete

- respekt

- konfliktlösning

- problemlösning

 

 


Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- ställa hypoteser

- föreställningsförmåga

- självkänsla, tillit

- delaktighet i gruppen

- fantasi

- kreativitet

 

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Vi kommer att på morgonsamlingen ha kalenderdragning. Ett matematikuppdrag /dag kommer att finnas i brevlådan som tomten lämnat. Uppdragen görs tillsammans i hela barngruppen.

Genom spaltdokumentationer.

Pedagoger på Västergården.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Dokumetnationer, lärprocessvägg, mail, UNIKUM

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?

Vi har nått våra mål genom att vi haft matematikkalendern varje dag och barnen har gjort olika matematikuppdrag.

Resultat vi sett är att de har blivit bättre på att samarbeta och de har fått tränat på problemlösningar.

 

Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
Barnen har varje dag dragit en lapp i burken för att se vilket barn som sedan får öppna dagens påse samt hämta brevet i postlådan. De har fått gjort uppdragen gemensamt och varit delaktiga i alla uppdrag.Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
- Genom dokumentationer, diskussioner, observationer.

 
 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: