👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolningsplanering. ”Välkomna till Trollsländan”

Skapad 2018-11-26 09:42 i Enebackens förskola Bengtsfors
Förskola
Då vi på Trollsländan under vårterminens första period kommer att skola in flera nya barn hos oss tänker vi i banorna att göra en inskolningsplanering som vi kan gå tillbaka till när det blivit dags att skola in nästa kull barn.

Innehåll

Inskolningsplanering; Välkomna till Trollsländan.

 

Bakgrund 

Då vi under vårterminen 2019 kommer att ta emot flertalet nya barn vill vi utforma en planering vi kan gå tillbaka till  när det blir aktuellt att ta emot nästa kull nyinskolningar.

 

Mål

Vi vill att barn och deras vårdnadshavare skall känna sig trygga när de lämnar sina barn i våra händer. Varje familj är unik och något universiellt, som gäller alla, går inte att sammanfatta i text. Däremot tror vi att det är en fördel att ha ett dokument vi kan gå tillbaka till och ta stöd av, lite som en ram för hur vi lägger upp våra inskolningar och lite om vad som är viktigt att tänka på. Med detta tror vi att vi kommer närmare målbilden av trygga barn och vårdnadshavare i inskolningsprocessen.

 

Metod

En inskolning kan se mycket olika ut och det är viktigt att låta det vara på det viset. Vi utformar våra inskolningar efter de önskemål och behov vi ser finns hos den individuella familjen. I denna process försöker vi vara så flexibla vi kan och vi anpassar verksamheten så långt det är möjligt för att möta familjen och barnet på bästa möjliga sätt. Det finns några punkter som vi upplever ligger som grund till att det första mötet med vår verksamhet skall falla väl ut, en sådan sak är att vi gärna ser att det nya barnet samt vårdnadshavare bjuds in för en rundvandring på avdelningen. Där får de möta avdelningens pedagoger, bekanta sig med lokalaerna för att skapa en en av hur det ser ut och hur vi jobbar. Detta upplever vi är positivt eftersom det genererar en känsla (ofta en positiv) som barnet och familjen sedan tar med sig till avdelningen när det sedan är dags att starta på riktigt sedan. 

En annan sak som vi upplever är viktigt i början av inskolningen är att de allra första mötena på Trollsländan sker inne på en tom avdelning. Där får barnet i lugn och ro bekanta sig med lokalerna, etablera en kontakt med ansvarig pedagog samtidigt som vi för en dialog och lär känna, den för oss nya familjen. När barnet får utforska avdelningenen tom några gånger brukar vi se till att ha en eller ett par av barnen närvarande och låta barnet ta kontakt och hitta sin plats i en till början liten grupp. 

När vi så tycker att vi etablerat en god kontakt med barnet samt en ömsesidig, förtroendefull relation till vårdnadshavare brukar dessa dra sig undan, vanligtvis brukar vi bjuda på en kopp kaffe och visa in dem till vårt personalrum. Beroende på hur barnet reagerar på detta framskrider inskolningsprocessen i den takt som vi finner lämpligt för familjen. Det kan handla om att barnet lämnas på Trollsländan, vi säger ”hej då” och föräldern är i hemmet en stund för att sedan hämta barnet efter någon timme, eller två. Barnet deltar då i verksamheten som vanligt. Vi upplever att detta upplägg i de allra flesta fall fungerar bra.

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare