Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnboksveckan- språk

Skapad 2018-11-26 10:09 i Förskola Klockarstugan LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Vi kommer under barnboksveckan att utgå från Astrid Lindgren och hennes karaktärer. Barnen kommer genom sagoläsning och undersökande moment att reflektera kring vem karaktärer är och hur sagan är uppbyggd.

Innehåll

Barnen intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen?

Barnen har ett stort intresse för högläsning och litteratur - det är centrala delar i barnens vistelse på vår avdelning.

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.

Ibland har vi bio på förskolan och vi har märkt att barnen ofta väljer filmer som är skapta av Astrid Lindgren.

Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?

Barnen undersöker sagornas uppbyggnad och tillsammans med barnen diskuterar vi dagligen vad sagan handlade om och vad de vi läser betyder, arbetssättet har vi i våra boksamtal.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte -

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn
  utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,


Mål
- Vi ska genom arbetet med Astrid Lindgren reflektera om hur olika barn kan leva. Genom skapande, lek, litteratur och film kan vi reflektera både språkligt och levande för att få ett sammanhang i våra diskussioner.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

* lyssnar på sagan och deltar i reflektion på olika vis.

* utforskar språkliga uppdrag

* vill och vågar använda skriftspråk kopplade till våra uppdrag.

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -

Visa källbilden

MÅNDAG; Pippi Långstrump – Vi kommer tillsammans att läsa sagan om Pippi. Sedan kommer vi skapa karaktären Pippi i ett stort format utav kartong. Barnen kommer få samarbeta två och två och sedan sätter vi ihop henne. Vi pedagoger förbereder olika citat från pippi som vi kommer diskutera med barnen – vad det innebär i samband med skapandet.

 

 

 

 

TISDAG; Vi kommer läsa en bok om Ronja rövardotter.
Vi pedagoger har förberett två skattkistor och vi kommer i skogen bygga upp två olika världar och försöka röva saker av varandra.

 

ONSDAG; Emil i Lönneberga - vi bekantar oss med Emil och hans tokigheter. Vi kommer sedan att få klippa ut en byssa och barnen kommer få skriva sina egna namn på den. I samband med det arbetet kommer vi utmana barnen med att använda sig av gemener och versaler.


TORSDAG; Karlsson på taket – Vi läser om Karlsson som är sjuk och behöver medicin. Vi testar att tillverka ”kuckelimuck medicin”. Vi tränar på att beskriva hur det smakar och vad vi tycker?

FREDAG; Madicken – vi läser en saga om Madicken som hoppar ned från ett tak med sitt paraply. Vi utforskar begreppet hoppa som är kopplat till min pärm.

 

 

 

 

 

 

 

Förutsättningar - Fm och Em, 09.00-10.30 och 11.20-13.00, 1-5år,  Jeanette är ansvarig för språkliga projektet, Kaltrina skapar med barnen, 1 vecka pågår projektet.

Dokumentation - Vi dokumenterar barnens process och skriver ned deras kommentarer. 

Förberedelser, vilket material behövs?

Tillgång till allt material i ateljen. Förberedelser av pipp och Emils bysse samt tillverkning av skattkistor.

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: